دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 30 Mar 2020
04 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نظرسنجی
جنبش سبز را در یک سالگیش، در دستاوردهای مشروعیت زدائی و فرسايش استبداد دینی و ارتقای آگاهي، شجاعت و همبستگي ملی چگونه ارزیابی می کنید؟
نظرسنجی‌های پیشین
جنبش سبز را در یک سالگیش، در دستاوردهای مشروعیت زدائی و فرسايش استبداد دینی و ارتقای آگاهي، شجاعت و همبستگي ملی چگونه ارزیابی می کنید؟
صفحه 1 از 1
هموطنان عزیز،
نهال سبز آبیاری دائمی طلب می کند.


در شرایطی که باغبان متولی ملک ما، علف هرزه هارا حمایت می کند وخارهای گزنده پرورش می دهد، حفظ و نگهداری جوانه های مستقل سبزبرای سرفراز زیستن فرزندانمان در آینده مهم ترین وظیفه است. ادامه ...