محکومیت جمال سلیمانی، فعال دینی استان کرمانشاه به ١٣ سال زندان
خلاصه:

جرس: بنا به گزارش منابع خبری، جمال سلیمانی فرزند امین فعال دینی ساکن شهرستان جوانرود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه به ١٣ سال زندان محکوم گردید.


به گزارش خبرگزاری جوانرود نیوز، نامبرده چندین ماه پیش به همراه چندین فعال دینی دیگر توسط نیروهای اطلاعاتی در جوانرود بازداشت و سپس با اخذ وثیقه آزاد شده بودند.


جمال سلیمانی به اتهام عضویت در احزاب دینی مخالف نظام و ولایت فقیه، به این حکم سنگین محکوم شده است.


این حکم روز چهارشنبه ١٩ آبان ماه به نامبرده ابلاغ شده است.