دبير کل سازمان ملل احمدی نژاد را از سخنان آتش افروزانه برحذر داشت
خلاصه:

جـــرس: دبير کل سازمان ملل در ديدار با محمود احمدی نژاد وی را از سخنان آتش افروزانه برحذر داشت.


به گزارش رادیو فردا، بان کی مون در ديدار با محمود احمدی نژاد به اودرباره خطرات "لفاظی آتش افروزانه" هشدار داده است.


اين گزارش می افزايد مون اين هشدار را پس از سخنان تهديد آميز فرمانده نيروی هوافضای سپاه پاسداران ابراز کرد،‌ که از آمادگی ايران برای حمله پيشدستانه در صورت هر گونه حمله به ايران سخن گفته بود.


وی همچنين به احمدی نژاد گفت: ايران بايد تا آنجا که می تواند به جامعه جهانی اطمينان دهد که برنامه هسته ای اش صلح آميزاست.