اختصاصی جرس / بازداشت 210 تن از دانشجویان سبز دانشگاه آزاد مشهد
خلاصه:

یکی از نزدیکان آیت الله خامنه ای نیز میان بازداشت شدگان است:

شبکه جنبش راه سبز (جرس): در پي برگزاري تجمع سكوت بيش از سه هزار دانشجو دانشگاه آزاد مشهد در روز پنجشنبه دهم دي در اعتراض به حمله خونين چهارشنبه به اين دانشگاه ، بيش از 180 دانشجو معترض اين دانشگاه بازداشت شدند.

به گزارش جرس تعداد كل دانشجويان بازداشتي اين دانشگاه با احتساب بازداشت شدگان روز چهارشنبه به 210 تن رسيده است.

گفتني است دهها دانشجو اين دانشگاه نيز در حمله خونين چهارشنبه انصار به اين دانشگاه با چاقو ، قمه و چوب دستي مجروح شدند كه حال دو تن از اين دانشجويان كه چاقو به گردنشان خورده به شدت وخيم گزارش شده است و هيچ اطلاعي ازآنان در دست نيست ، امري كه احتمال كشته شدن اين دو دانشجو دختر را تقويت كرده است.

در اين تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد نسبت به حمله وحشيانه انصار به اين دانشگاه در روز چهارشنبه معترض بودند و خواستار آزادي دانشجويان بازداشتي اين دانشگاه از روز گذشته بودند.

در حالي كه دانشگاه آزاد مشهد از ساعات ابتدايي صبح توسط نيروهاي انتظامي ، امنيتي و اراذل و اوباش انصار محاصره شده بود، اين تجمع سكوت با حضور بيش از سه هزار دانشجو اين دانشگاه از ساعت 11:30 تا 4 بعد از ظهر برگزار شد و نمايندگاني از شوراي تامين شهر مشهد ميان دانشجويان حاضر شدند و از دانشجويان خواستند كه به تجمعشان پايان دهند تا دانشجويان بازداشتي روز گذشته آزاد شوند ، ولي دانشجويان متحصن اين دانشگاه اين درخواست را رد كردند و پايان تجمع را منوط به آزادي دوستانشان كردند.

دانشجويان ساعت چهار كه تعدادشان به بيش از چهار هزار نفر ميرسيد اعلام كردند كه روز شنبه نيز در اعتراض به بازداشت دوستانشان و جهت مشخص شدن وضعيت دانشجويان زخمي ، خصوصا دو دانشجويي كه شايعه به شهادت رسيدنشان قوت يافته است ، به تجمعاتشان ادامه خواهند داد.

پس از خروج دانشجويان از دانشگاه مجددا نيروهاي يگان ويژه و لباس شخصي هاي حامي دولت كودتا به دانشجويان حمله كردند و حدود 200 دانشجو را بازداشت كردند.

اين گزارش حاكيست تمامي نمايندگان دانشجويان متحصن كه درجلسه با مسئولان دانشگاه و نمايندگان شوراي تامين شركت كرده بودند نيز بازداشت شده اند.

سيد صدرا ميردامادي و همه اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي اين دانشگاه نيز در ميان بازداشت شدگان هستند.

 سيد صدرا ميردامادي از دانشجويان بازداشتي دانشگاه آزاد و عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي اين دانشگاه ، از بستگان نزدیک آيت الله علي خامنه اي است.

دانشجويان بازداشتي به بازداشتگاههاي پليس امنيت واقع در خيابان رضا ، كوي پليس واقع در رضاشهر و بازداشتگاه مبارزه با مفاسد شهر مشهد منتقل شده اند.

خانواده دانشجويان بازداشتي مشهد از ساعات ابتدايي شب  گذشته در مقابل پليس امنيت تجمع كرده اند و خواستار آزادي فرزندانشان شدند.

 

 فيلم تجمع سكوت هزاران دانشجو دانشگاه آزاد در روز پنجشنبه 10 دي:

http://www.youtube.com/watch?v=OKKQabpekyc

 فيلمي از حمله خونين كودتاگران به دانشگاه آزاد مشه در روز جهارشنبه 9 دي:

http://www.youtube.com/watch?v=Qty7WVxnegg