تداوم “۱۴۶۰روز”
خلاصه:
مجموعه‌ تصویری به نام «۱۴۶۰» با موضوع حصر رهبران جنبش سبز به تهیه کنندگی علی فاتحی، فیلم ساز ایرانی مقیم فرانسه ساخته شده است.   مجموعه «۱۴۶۰» در بیست و پنج قسمت تولید شده، که در هر قسمت یکی از کنشگران سیاسی زاویه‌ای نوین موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مورد بررسی خود قرار می دهند. هر قسمت از این مجموعه به مناسبت هزار و چهارصد و شصتمین روز حصر خانگی سه رهبر جنبش سبز ایران از ۲۴ بهمن ماه، هر روز منتشر می‌شود.