...و اما پس از برداشتن حصر سران فتنه
خلاصه:

محمد صفری:

 


ابعاد فتنه ۸۸ همچنان درپس پرده است، بسياري از مسائل آن دوران که اتفاق افتاد، همچنان دامنگير کشور است و براي رهايي از تبعات منفي آن بايد سال‌ها صبر کرد و روشنگري نمود تا بتوان از تأثيرات منفي آن کاست.

تأثيرات منفي گسترده اين فتنه تنها در آن مقطع بر روي مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأثير نگذاشت بلکه باعث شد تا با گذشت ۵ سال از آن، اين تبعات همچنان ادامه داشته باشد.
فشارهاي اقتصادي و سياسي گسترده‌اي که عليه ايران اکنون وجود دارد، به لطف! همان فتنه‌اي است که برخي اصلاح‌طلبان از جنس تندرو، باعث آن شدند. تحريم‌هاي اقتصادي عليه کشورمان پس از فتنه ۸۸ ابعاد گسترده‌تري يافت و فشارهاي سياسي هم به تبع آن افزايش پيدا کرد.

اين اقدامات به اين خاطر بود که غرب به ويژه آمريکايي‌ها خيال مي‌کردند آشوب‌ها و اغتشاشات سال ۸۸ عميق است و اين عمق باعث مي‌شود تا حوزه تأثير و گسترش نفوذ ايران در منطقه و عملکرد حاکميت در نزد افکار عمومي تضعيف شود، پس مي‌بايد اقدامات تضعيف‌‌کننده افزايش يابد. به همين خاطر، آمريکا و ديگر کشورهاي دنباله‌رو آن سياست‌هاي خصمانه خود را عليه ايران بسيار افزايش دادند تا شايد به گمان خود، جمهوري اسلامي را به زانو درآورند.

حصر سران فتنه و نوع رفتاري که با برخي از افراد و اشخاصي که در جريان فتنه ۸۸ نقش داشتند، با سعه‌‌صدر و تسامح بود، اگر چنين تخلفاتي که برخي فتنه‌گران در سال ۸۸ انجام دادند، در کشوري ديگر اتفاق مي‌افتاد قطعاً نوع برخورد با آنها بسيار تندتر بود.

در هر صورت دو تن از سران فتنه با عنوان حصر خانگي، تحت‌نظر هستند، شرايط کشور ايجاب مي‌کند که آنها در چنين وضعيتي قرار داشته باشند، منافع ملي اجازه نمي‌دهد که به خاطر خواسته و درخواست برخي شخصيت‌ها آنها از حصر دربيايند يا اکنون محاکمه شوند.

اين که برخي اصرار مي‌کنند که آن دو بايد از حصر خانگي بيرون بيايند، يا شرايط را درک نمي‌کنند، يا اين که هدفي از اين خواسته خود دارند. درک نکردن موضوع و ناآگاهي نسبت به عواقب چنين اقدامي نشان از بي‌درايتي آنها است. اما اگر هدفي در ارائه چنين درخواستي که حتي پيگيري هم مي‌شود، وجود دارد، اين است که آزادي آنها خطري پنهان در خود دارد. نخست اگر حصر آنها بدون طي کردن روند قضايي انجام شود و حتي آنها ابراز ندامت هم نکنند، اين شبهه ايجاد مي‌شود که آنها بي‌گناه بوده‌اند و تاکنون بدون دليل در حصر به سر برده‌اند، در صورتي که اصلاً چنين چيزي نبوده و نيست و جرم آنها از نظر قانون محرز است و در زمان مناسب، محاکمه خواهند شد.

اما موضوع مهمتر آن است که اگر آنها از حصر بيرون بيايند، طعمه خوبي براي ترور خواهند بود. ترور آنها، تنش و چالش داخلي وخارجي را عليه جمهوري اسلامي ايران دامن خواهد زد، که عده‌اي در داخل و دشمنان خارجي خواهان چنين اتفاقي هستند.

آنها دلشان براي آقاي موسوي و کروبي نسوخته که چنين براي آنها سينه چاک مي‌کنند، فشارهايي که براي آزادي آنها وارد مي‌شود، آغازي خواهد بود براي فتنه‌اي ديگر با ابعاد متفاوت‌تر و با توجه به اين که جمهوري اسلامي ايران در شرايط گفت‌وگوهاي هسته‌اي قرار دارد و حساسيت آن با نزديک شدن به زمان سرنوشت؛ موضوع مهم و حساس، اکنون گفت‌وگوهاي هسته‌اي است نه شکستن حصر ۲ مجرم که هزينه‌هاي بسياري را به کشور و مردم تحميل کردند و همچنان هم ادامه دارد.

چند روز پيش يک شخصيت سياسي مخالف پوتين در روسيه ترور شد، «بوريس نمتسف» سياستمدار مخالف دولت روسيه چرا بايد در چنين شرايطي که روسيه در آن قرار دارد، کشته شود؟

روسيه در شرايط تحريم‌هاي سخت از سوي غرب و آمريکا قرار دارد و ماجراي اوكراين مه غرب آن را دامن زد، چنين اتفاقي قطعاً باعث دامن زدن به تنش‌ها، فشارها و تحريم‌هاي غرب بر روسيه خواهد شد که البته در چند روز گذشته، توپخانه رسانه‌اي غرب به چنين کاري دست زده است.

اکنون که سران فتنه در حصر و حفاظت هستند، فرافکني‌ها و فضاسازي‌هاي منفي عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي رسانه‌هاي غربي و مقامات کشورهاي اروپايي و آمريکايي عليه ايران انجام مي‌شود، اگر پس ازآزادي آنها، اتفاقي براي آنها بيفتد، انگشت اتهام همان مدافعان سران فتنه به سوي نظام جمهوري اسلامي ايران دراز خواهد شد، اما بدون شک خود آنها در بروز آن اتفاق نقش اول را دارند. هيچ تضميني نمي‌تواند وجود داشته باشد که پس از شکستن حصر و حفاظت، جان آنها در خطر نباشد.


منبع: سیاست روز 

ستون «جهت اطلاع» منعکس کننده‌ی نظرات و مطالب تحلیلی مغایر با اهداف جنبش سبز است و صرفا جهت اطلاع همراهان جنبش سبز و خوانندگان جرس منتشر می گردد.