پرونده‌ای همسنگ پرونده هسته ای
خلاصه:
همواره برای دولت‌های گوناگون مشخص بوده که این شبکه خطرناک سرکوب از کجا هدایت می شود اما چشم‌ها را بر آن بستند  

صدیقه وسمقی:

سال‌های مدیدی است که اراذل و اوباش، به صورت سازمان یافته برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی جناح تمامیت خواه و افراطی حاکم اجیر شده و برای سرکوب از آنان استفاده می شود. از عملیات گسترده این شبکه سرکوبگر در برهم زدن مراسم سخنرانی در آستانه انتخابات ۷۶ گرفته تا مشارکت این گروه در پدید آوردن فاجعه ۱۸ تیر ۷۸ در حمله به کوی دانشگاه تهران و هم زمان دانشگاه تبریز، ترور حجاریان، تا اسید پاشی بر چهره دختران مظلوم در اصفهان و اکنون حمله به نماینده مجلس علی مطهری، نمونه هائی است از رفتارهای این شبکه فاسد و سازمان یافته که با بررسی این نمونه‌ها و دیگر جنایات مندرج در پرونده این گروه می توان جهت سیاسی عملکرد آن را به وضوح ملاحظه کرد و با توجه به مصونیت آن و نیز پشتیبانی مالی و گستردگی این شبکه می توان دریافت که سر در کجا دارد.

هنگامی که میان شورای اول شهر تهران و نهاد رهبری بر سر تعیین رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کشمکش وجود داشت، این گروه با پشتیبانی قوه قضائیه وارد عمل شده و با استفاده از چوب و چماق و زنجیر و مانند آن فرهنگسراهای شهرداری را یک به یک می گرفت و به دنبال آن قوه قضائیه این فرهنگسراها را پلمپ می کرد و به این ترتیب از اعمال نظر مستقل و قانونی شورا و شهرداری بر مدیریت فرهنگسراها جلوگیری کردند.

همواره برای دولت‌های گوناگون مشخص بوده که این شبکه خطرناک سرکوب از کجا هدایت می شود اما چشم‌ها را بر آن بستند و اجازه دادند که این پدیده زشت و نفرت انگیز رشد کند. دولت روحانی پرونده اسید پاشی را جدی نگرفت و به عواطف عمومی که جریحه دار شده بود اعتنا نکرد تا آنکه نوبت به ضرب و جرح و حتی سوء قصد نسبت به آقای مطهری به دلیل مخالفت شجاعانه وی با حصر غیر قانونی موسوی وکروبی و رهنورد رسید. اگر دولت در معرفی و برچیدن بساط این شبکه منحرف که در طول سالیان با عناوینی مانند گروه فشار، حزب الله، افراد خودسر و یا لباس شخصی‌ها از آنان یاد شده مماشات کند، به زودی رئیس جمهور و اعضای دولت او نیز باید منتظر دریافت آجر و سنگ و چوب و شاید چیزهای دیگر باشد.

همانگونه که خاتمی علیرغم فشارهای فراوان، جریان جنایتکار درون وزارت اطلاعات را افشانمود، روحانی نیز برای آغاز مبارزه جدی با جریان افراطی و غارتگر موجود باید صراحتا برای مردم روشن سازد که این جریان از کجا هدایت می شود، از کجا پول می گیرد و درشهرها و استان‌ها چه پایگاه هائی دارد. دولت خاتمی جنایت جریان افراطی در اطلاعات را افشا کرد اما پرونده بطور جدی پیگیری نشد، از همین رو مشکل حل نشد. اکنون که دولت مصمم به پیگیری موضوع ضرب و جرح علی مطهری است، لارم است پرونده اسید پاشی را نیز به این پرونده ضمیمه نماید تا از پشتیبانی بیشتر افکار عمومی برخوردارشود. اگر دولت علیرغم فشارهائی که تحمل آن آسان نخواهد بود بتواند این دو پرونده را تا پایان بدون پنهان کاری پیگیری کند در عرصه داخلی کاری همسنگ پیگیری پرونده هسته‌ای در عرصه بین الملل انجام داده است.

درصورت موفقیت، کارنامه روحانی در سیاست داخلی، کارنامه‌ای درخشان خواهد بود و الا باید شاهد افول دولت روحانی بود.  
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.