عيد آدمي
خلاصه:
شعر تازه ای از سيد علي صالحي : نمي‌فهمم اين مردم خسته چرا شعرهاي ساده مرا مي‌خوانند  

 


آنقدر دوستت مي‌دارم
كه يادم رفته است براي چه به دنيا آمده‌ام
و يادم رفته است مرا
تنها براي سرودن سپيده‌دم آفريده‌اند.

 


آنقدر دوستت مي‌دارم
كه انگار من يك نفر ديگرم
و نمي‌فهمم اين مردم خسته چرا
شعرهاي ساده مرا مي‌خوانند.


با اين حال
خوشحالم كه در اين سرزمين
زندگي مي‌كنم،


اينجا با همه مرارت‌هايش
كافي است به كسي كه از مقابل تو مي‌آيد
سلام كني،
بهشت... همين فاصله ميان سه حرف است،
خودتان حدس بزنيد
فقط سه حرف...!

برگرفته از روزنامه اعتماد
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.