ابراز نگرانی از وضعیت سعید رضوی فقیه
خلاصه:
جرس: وضعیت جسمی سعید رضوی فقیه وخیم گزارش شده است.
ابراز نگرانی از وضعیت سعید رضوی فقیه


به گزارش جرس درحالی که وضعیت جسمی سعید رضوی فقیه وخیم گزارش شده است، خانواده‌ وی از تکرار وضعیتی‌که بر سر هدی‌صابر در زندان آمد، نگرانند.


در هفته‌ای که گذشته بارها به خانواده رضوی فقیه توسط برخی قضات از جمله قاضی صلواتی توهین شده است.


گفتنی است اصرار ماموران برای استفاده رضوی فقیه از دستبند در بیمارستان، درمان سعید رضوی فقیه در بیمارستان را نیمه‌کاره گذاشته است.

 هفته گذشته رضوی فقیه برای معاینه قلب به بیمارستان امام خمینی اعزام شد. ماموران زندان رجایی‌شهر وی را درحالی با دستبند و پابند به بیمارستان امام خمینی اعزام کردند که به گفته دکترهای متخصص رضوی فقیه باید از هرگونه استرس به دور باشد.