شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
- 21 Sep 2019
21 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
رهبري منسجم، تشكيلات سازمان‌يافته و خواسته هاي روشن

من بین فراخوان آقای موسوی و پیشنهاد شرکت در تظاهرات با استفاده از اسب تروا تناقض مشاهده کردم و از آنجا که اعتقاد دارم هیچ جنبش ضد دیکتاتوری بدون رهبری و تشکیلات مشخص با خواست‌های روشن نمی‌تواند موفق شود تظاهرات ۲۲ بهمن را گامی به عقب بر آورد می‌کنم. در عین حال اگر جنبش سبز درس مثبتی برای پیشبرد خود بگیرد چنین عقب نشینی ارزش مند خواهد بود. این که جنبش سبز گویا خود سر است و احتیاج به رهبری ندارد و یا این که احتیاجی به تشکل نیست با درسهای تاریخ در تناقض می‌باشد. امید من این است که جنبش سبز هر چه زودتر در راه انسجام رهبری، تشکل، و خواست‌های مشخص گام بردارد 

ارسال به :