شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -
- 21 Apr 2018
04 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
هجوم نیروی انتظامی به مراسم افطار در مقابل زندان اوین

شبکه جنبش راه سبز(جرس): نیروهای انتظامی و امنیتی با هجوم به مراسم افطار در مقابل در زندان اوین، افطار خانواده های بازداشت شدگان و مردمی را که به دعوت سازمان دانش آموختگان ایران در مقابل درب اصلی زندان اوین حاضر شده بودند با خشونت برهم زده و به آن ها اهانت کردند.

 ده‌ها تن از ماموران امنیتی که از چند ساعت پیش از اذان مغرب در محوطه زندان اوین حاضر شده بودند، همزمان با پخش صدای اذان مغرب و وقت افطار هنگامی که اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی سفره‌های خود را پهن کردند با هجوم به آن ها و اعمال خشونت سفره‌های افطار پهن شده در مقابل زندان اوین را برچیدند.

سایت ادوار نیوز رسانه سازمان دانش آموختگان در این مورد گزارش داد برخورد  نیروهای انتظامی و امنیتی که همزمان با پخش اذان مغرب و هنگام افطار توام با اهانت به حاضران صورت گرفت، با اعتراض شرکت کنندگان در این مراسم مواجه شد که نیروهای انتظامی با توسل به خشونت روزه‌دارانی را که در کنار سفره‌های افطار نشسته بودند به روی زمین کشاندند و آن ها را از محل دور کردند.در این میان توهین یکی از افسران نیروی انتظامی به همسر عبدالله مومنی (همسر شهید) با ابراز انزجار حاضران مواجه شد.

تا ساعتی پس از افطار نیز نیروهای انتظامی و امنیتی ار توقف صدها نفر از شهروندان که قصد داشتند به این مراسم بپیوندند در مقابل درب اصلی زندان اوین جلوگیری کردند.

درپی برخورد نیروی انتظامی و ماموران امنیتی با شرکت کنندگان در مراسم افطار در مقابل زندان اوین،تعدادی از حاضران با حضور در کنار اتوبان یادگار امام و در فاصله چند صدمتری زندان اوین سفره‌های افطار خود را پهن کرده و در کنار خانواده زندانیان سیاسی روزه خود را افطار کردند.

احمد زیدآبادی دبیرکل و عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان از فردای انتخابات بازداشت و تاکنون در سلول های انفرادی و تحت فشار و شکنجه های شدید رجسمی و روانی قرار دارند.

ارسال به :