شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -
- 21 Apr 2018
05 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
دانشجویان فلسفه: آقای حداد با دیدن فیلم کوی دانشگاه شبها خوابتان می برد؟!
شبکه جنبش راه سبز (جرس): گروهی از دانشجویان گروه فلسفۀ دانشگاه تهران، طی نامه ای سرگشاده و اعتراض آمیز به غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس و از اصولگرایان حامی دولت، ضمن اعتراض به عملکرد وی در تایید سرکوب دانشجویان، از عدم حضور خود در کلاسهای درس ایشان بدلیل همراهی آشکار او با "ظلم" جاری در کشور خبر داده و خاطرنشان کردند "عملکرد امثال شما در تاریخ، یادآور حامیان استبداد استالینی خواهد بود و سکوت وهمکاری دیگر دوستانتان در برابر اژدهای استبداد، یاد آورهمکاری هایدگر با دستگاه هیتلر وحزب آلمان نازی قلمداد خواهد شد."

 

 
 
حداد عادل از اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و از فعالان سیاسی و نمایندگان حامی دولت احمدی نژاد به شمار می رود که حمایت های نظری و عملی ایشان از دولت های نهم و دهم، بارها موجبات اعتراض گروه زیادی از دانشجویان وی را فراهم نموده است.
 
دانشجویان فلسفۀ دانشگاه تهران در ابتدای نامۀ اعتراضی خود به این استاد اصولگرا، ضمن بیان این نکته که "ما دانشجویان فلسفه سر کلاس درس شما حاضر نمی شویم  تا به این وسیله حداقل اعتراض خود را نسبت به شما و کسانی که طی این مدت به عمله توجیه گر ظلم بدل شده اند اعلام داریم"، خاطرنشان کرده اند " پای  منبر شما نخواهیم آمد تا پیش همکلاسی های دربندمان شرمنده نباشیم."
 
آقای دکتر فیلم حمله به کوی را دیده اید؟
 
دانشجویان معترض ضمن اشاره به فیلم اخیرا منتشره توسط تلویزیون فارسی بی بی سی که صحنه های دلخراش حمله به کوی دانشگاه تهران در روزهای بعد از انتخابات را نمایش می داد، خطاب به نمایندۀ حامی دولت خاطرنشان کردند "آقای دکتر !نمی دانم چگونه شبها خوابتان می برد وقتی به ضجه وآه وناله بچه های کوی دانشگاه فکر می کنید، در حالی که یک لشکر تا دندان مسلح همانند مغولها به این دانشجویان بی گناه حمله می کنند! آقای حداد! آیا فیلم کوی دانشگاه را که به تازگی پخش شده وتوسط عوامل اطلاعاتی همین دستگاه ضبط شده ، دیده اید؟ بدنهای این دانشجویان هنوز نشانه های ضرب وشتم وحشیانه همین از خدا بی خبران (در18 تیر  سال 78) را بر خود دارد ،اما می بینید که آنها بازهم در برابر تهاجم بیرحمانه  نیروهای  لویاتانی شما ایستادند! آری این همان چیزی است که می خواهیم به شما بگوییم."
 
شما و دکتر لاریجانی...
 
دانشجویان فلسفۀ دانشگاه تهران، در ادامۀ نامۀ اعتراضی خود به حداد عادل، از همراهی ایشان و ریاست فعلی مجلس با دولت احمدی نژاد انتقاد کرده و تصریح کردند "شما و دیگرانی که طی این ماههای پس از 22 خرداد، نه تنها در برابر هجوم وحشیانه لویاتان (همان اژدهای استبداد ایرانی) سکوت کردید، بلکه جنابعالی و کسانی چون آقای دکترلاریجانی -که خود ایشان نیز عضو هیات علمی فلسفه دانشگاه تهران هستند- عملا نام خود را در تاریخ معاصر به عنوان دانشگاهیانی  ثبت کردید که در برابر ظلم حکومت به مردم  دم برنیاوردند؛ بلکه بدتراز آن، زبان به حمایت از ستمگر گشودند و به کمک وی شتافتند ."
 
بر سر کلاس و منبر شما نخواهیم آمد تا...
ارسال کنندگان نامه به حدادعادل، با اشاره به برخی نظرات و آموزه های فلسفۀ اسلامی وغربی که ایشان سر کلاسهای خود تدریس می کند، خاطرنشان ساختند "ما در کلاس شما حاضر نمیشویم تا با  این عمل ناچیز خویش به شما بگوییم طرفداری از ظلم وجور، عاقبت خوبی را برای هیچ صاحب نامی رقم نزده است... دم ودستگاهی چون «جمهوری اسلامی ِشما»  که دهها شکنجه، قتل و تجاوز را در خوابگاهها، زندانها و خیابانها مرتکب شده است، لویاتانی است که شما و دوستانتان ساخته اید و این حکومت، نه جمهوری  است و نه اسلامی؛ بلکه یک شیر بی یال ودم واشکم است که خدا هم نیافریده است."
 
ندا آقاسلطان، شهید راه فلسفه
 
دانشجویان فلسفه در ادامه اعتراض خود به مواضع و عملکرد رییس سابق مجلس و عضو هیئت علمی گروه فلسفه، یادی از ندا آقاسلطان (دانشجوی فلسفه و جانباخته در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات) نموده و خاطرنشان کردند "آقای حداد! این دوران ظلم و جور وعسرت سپری خواهد شد و روسیاهی برای کسانی خواهد ماند که علیرغم اعتقادات فکری وادعا ها یشان در برابر ظلم ظالم سکوت کردند و دم  بر نیاوردند . آنها که در برابر  جنایت کهریزک و کشتن  امثال ندا آقا سلطان این شهید راه فلسفه سکوت کردند و آن را فیلم و نوار و حاشیه  خواندند. راستی از خود پرسیده اید که راز شهید شدن ندا چیست؟ چرا باز هم فلسفه ؟ چرا این بار یک دختر معصوم، نماد بزرگترین جنبش مردمی آزادیخواهان ایران در همه دورانها شده است؟ جنبشی بسیار فراگیر وریشه دارتر از جنبشهای گذشته. جنبشی که هم عناصری ازسنت را با خود دارد هم مدرن است وهم شیوه های پسامدرن دارد. چرا یک زن؟ به یاد داشته باشید که در تاریخ فلسفه، زن ، نماد الهام فلسفی بوده است ! زن نماد حکمت و معرفت بوده است. چه پیامی در درون این واقعه  نهفته است؟  بی گمان ندا وخون  ندا به شما وامثال شما می گوید همین فلسفه که ریشه آزادی و آزادگی است، این مردم  را  بیدار خواهد کرد وآفتاب آزادی در جامعه ایرانی خواهد تابید. آن روز چون شمایانی که  توجیه گر ظلم وستم شده اید  چه دارید بگویید!..."
 
هایدگرفیلسوف و حمایت از آلمان نازی
 
دانشجویان معترض دانشگاه تهران، این استاد فلسفۀ دانشگاه را به چالشی تاریخی فرا خوانده و خطاب به وی خاطرنشان کردند "...چرا باید استاد فلسفه دانشگاه تهران، به بلندگوی طوطی صفت و دستگاه انسان لمپن و بی فکری چون احمدی نژاد بدل شود که اگر باصطلاح عقلای قوم جلوی او را نگیرند، ایران را عنقریب به ویرانه ای بدل خواهد ساخت ؟  صد رحمت به بزرگانی از حوزه که اگر چه در مواردی سکوت  کردند،  لااقل به توجیه گر ظالمان بدل نشدند و صد البته تعدادی از علما ومراجع وطلاب جانانه در برابر این نامردمی های نامردمان دوران ایستادند و نام مراجع را که همواره مدافع مظلومان وضد ظالمان بوده اند، بلند آوازه کردند. آری این چنین بود استاد!ما به کلاس کذایی و زورکی شما نمی آئیم ...آنها می دانند که عملکرد امثال شما در تاریخ  یادآور حامیان استبداد استالینی خواهد بود و سکوت وهمکاری دیگر دوستانتان در برابر این اژدهای خون خوار یاد آور همکاری هیدگر با دستگاه هیتلروحزب آلمان نازی قلمداد خواهد شد."
 
لازم به ذکر است اوایل سال جاری تحصیلی (مهرماه)، تعدادی از دانشجویان معترض به دولت احمدی نژاد که به حضور حداد عادل –بعنوان حامی دولت-  در دانشگاه معترض بودند، با توصیه و فشار وی، مشمول احکام کمیته های انضباطی شده بودند.
ارسال به :