شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
- 21 Sep 2019
21 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
سفر کاسپین ماکان ربطی به سبزها ندارد

سفر کاسپین ماکان، نامزد نداآقاسلطان به اسرائیل نمونه روشن و مشخص سوء استفاده از جنبش سبز برای حل مشکلات شخصی است. او یک آدم معمولی است که می تواند هر موضعی در زندگی شخصی اش بگیرد و هر کاری دلش می خواهد بکند. اما رفتارهای جنبش سبز توسط رهبران مشخص و معینی تعریف می شود که همین رفتارها آن رهبران را در موقعیت رهبری تثبیت می کند. این سفر یک اقدام غیرمسوولانه فردی است که به عواقب رفتارش فکر نمی کند و قدرت تشخیص مصالح عمومی جنبش را ندارد و اصولا به آن فکر نمی کند.  

طبیعی است که هر کسی در هر جای جهان می تواند به عنوان سفیر یا رهبر جنبش سبز هر حرفی را بزند، اما مسوولیت رفتار و کردار او با جنبش سبز نیست. حتی اگر یکی از رهبران سبز در داخل هم چنین کاری کرده بود، جنبش سبز او را از موقعیتی که داشته کنار می گذاشت و اجازه نمی داد که افراد بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی که مهم ترین آن توجه به آسیب پذیری سبزها در موقعیت کنونی کشور است،عمل کند و از سوی جنبش حذف می شد و رفتارش غیرمسوولانه و نادرست شناخته می شد. کاسپین ماکان نه سفیر جنبش است و نه هیچ مرتبه و موقعیت تعریف شده ای در جنبش دارد. بارها و بارها دیده ایم و شنیده ایم که بسیاری از کسانی که به نحوی در فضای سیاسی کشور دچار آسیبی شده اند، یا حتی دچار آسیبی هم نشده اند، بخاطر حل مشکلات شخصی خود، سخنی گفته اند یا رفتاری کرده اند که آن سخن و رفتار به جنبش آسیب زده است. اگر بناست کسی مشکل شخصی اش را حل کند، اما هزاران تن دیگر را دچار مشکل کند، جایی در جنبش مردم ایران نخواهد داشت.  

جنبش سبز، به عنوان یک جنبش ملی و فراگیر از رهبری مشخص و روشنی برخوردار است که مواضع جنبش را تعیین می کند. این رهبری نمی تواند از نظر عموم مردمی که به جنبش سبز قدرت می دهند فاصله بگیرد. میرحسین موسوی بارها و بارها اعلام کرده است که نقش او در حقیقت به عنوان برآیند نظرات سبزهای کشور تعریف می شود. وقتی موسوی و کروبی نیز برای رفتار خود مصالح جنبش را تعریف می کنند، رفتارهای غیرمسوولانه افرادی که هیچ تعریف روشنی از نظر جامعه ندارند، نمی تواند به معنای رفتار جنبش سبز تعریف شود. 

حکومت بارها و بارها بسیاری از نیروهای جنبش سبز را عامل صهیونیسم نامیده و ما را عنصر اسرائیل معرفی کرده است، این حکومت نیاز به بهانه ندارد. آنها در هر حال تهمت خودشان را می زنند، اما دادن بهانه به این حکومت و این دولت کاری بسیار غیرعقلانی است. اگر افراد و نیروهای حامی جنبش دموکراسی ایران، از نظر عموم مردم اهمیت و ارزش پیدا می کنند، بخاطر نقش و موقعیتی است که در پیشبرد اهداف جنبش و نزدیک کردن جنبش به پیروزی انجام می دهند. طبیعی است که اگر کسی در این وضع رفتاری برخلاف خواست عمومی مردم بکند و باعث آسیب رساندن به نیروهای جنبش و اعتبار بشود، جامعه ایران او را کنار می گذارند.  

سوء استفاده افراد از نام و هویت افراد، دقیقا با تعریف سوء استفاده می تواند تعبیر و توصیف شود. کاسپین ماکان یک فرد عادی و معمولی است و اشتباهات او ربطی به جنبش سبز ندارد. پیش از این پدر شهید محسن روح الامینی، با آیت الله خامنه ای ملاقات کرد و تلویحا از سرکوب جنبش حمایت کرد. اینکه موضع گیری پدر شهیدی گرانقدر از شهدای جنبش سبز، در کنار کسی قرار بگیرد که دستور سرکوب جنبش را داده است، نه از شخصیت و ارزش محسن روح الامینی می کاهد و نه ایجاد حقی برای پدرش می کند. ندا آقاسلطان، شهید بزرگ جنبش سبز، قربانی بیرحمی حکومت در مقابل مردم است. سوء استفاده از نام او توسط نامزدش، به همان اندازه زشت و غیرانسانی است که تبلیغات حکومتی علیه ندا در جریان مرگ وی.  

جنبش سبز، جنبشی مسوول در قبال پیشبرد مبارزه مردم ایران برای احقاق حقوق آنهاست. کسی حق ندارد سفیر خودخوانده جنبش شود و از سوی جنبش نظری را اعلام کند. من به عنوان یکی از حامیان جنبش سبز، سفر کاسپین ماکان به اسرائیل و رفتار وی را در بازی تبلیغاتی و سوء استفاده از شخصیت ندا را عملی زشت و مخالف منافع جنبش می دانم. جنبش سبز به آسانی تا به اینجا نرسیده است. ما در نه ماه گذشته هر روز قربانی داده ایم و بهترین فرزندان این کشور زیر ضرب خشونت حکومت آسیب های فراوانی دیده اند. ما از حیثیت و جان جنبش دفاع می کنیم و اجازه سوء استفاده به افرادی که برای حل مشکلات شخصی شان دیگران را قربانی می کنند، نمی دهیم. 

 

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

 

ارسال به :