یکشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ -
- 26 Jan 2020
30 جمادى الأولى 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
جمهوری اسلامی درخواست عضویت در شورای حقوق بشر را پس گرفت
جرس: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که پس گرفتن نامزدی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر، که با صدای بلند با مخالفت پیشگامان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر ایرانی روبرو شده بود، برای مردم ایران یک پیروزی است .عضویت ایران در شورای حقوق بشرو مشروعیت دادن به سیاست های سرکوبگرانه و وحشیانه دولت ایران، به احتمال خیلی زیاد منجر به نقض بیشتر حقوق بشر مردم ایران می شد.

تصمیم ایران برای پس گرفتن نامزدی این کشور برای عضویت در شورای حقوق بشر امروز در جلسه هئیت نمایندگان گروه آسیا در ژنو اعلام شد. مدافعان و فعالان حقوق بشر کمپین بزرگی را در مخالفت با عضویت ایران در شورای حقوق بشرتشکیل داده بودند.

 

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این مورد گفت:"این یک پیروزی خیلی مهمی است هم برای مدافعان حقوق بشر ایران که در سال گذشته بسیار آسیب دیده اند و هم کسانی که مخالف عضویت ایران در شورای حقوق بشر بودند." هادی قائمی تاکید کرد که "ما معتقدیم که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل برای وادار کردن ایران به رعایت الزامات و تعهدات بین المللی خود در شرایطی که ایران خارج از شورای حقوق بشر باشد، بهتر می توانند عمل کنند."دولت ایران علیرغم سابقه بخوبی مستند شده نقض گسترده و نظام مند نقض حقوق بشر بویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در یکسال گذشته در ایران، خود را نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود.


کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد که در نشست آینده خود در ماه ژوئن 2010 میلادی، دولت ایران را بخاطر بحران جدی کشور در حوزه حقوق بشر، وادار به پاسخگویی کند و سازو کارهای تحقیق و تفحص را در مورد حوادث پس از انتخابات بجریان بیندازد.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که پس گرفته شدن نامزدی ایران توسط دولت بازتاب این موضوع است که دولت ایران متوجه شد که نه تنها در مجمع عمومی سازمان ملل رای کافی برای عضویت در شورای حقوق بشر نخواهد آورد بلکه این نامزدی عضویت، فرصتی برای جامعه بین المللی فراهم می کند تا وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران بار دیگر برجسته شود.هادی قائمی معتقد است که "باز پس گرفته شدن نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر یک اعتراف ضمنی به بدی وضعیت حقوق بشر در ایران است. پس شورای حقوق بشر نباید ایران را به حال خودش را رهاکند بلکه باید تلاش هایش را برای بهبود وضعیت در ایران بیشتر کند."جرس:بدنبال فشار برخی فعالان و سازمان های حقوق بشر و کشورهای غربی، ایران درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پس گرفت.

 

 

 

 

ارسال به :