سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -
- 10 Dec 2019
12 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
حمایت ایرانیان سبز آلمان و مالزی از جنبش کارگری ایران

جــرس: گروهی تحت عنوان «دانشجویان سبز مالزی» و همچنین «حمایتگران جنبش سبز ایران ـ برلین»، با صدور بیانیه هایی جداگانه به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگــر، ضمن حمایت از خواسته های صنفی، اقتصادی و اجتماعی کارگران ایران، وضعیت فعلی کارگران کشور را دشوار و تحت شرایط بدمعیشتی اعلام کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی میزان خبر، بیانیۀ حمایتی دانشجویان سبز مالزی از کارگران ایران ضمن اینکه خاطرنشان می سازد "یازدهم اردیبهشت ماه، روز اعتراض جهانی کارگران به نابرابری، تبعیض، شرایط بد اقتصادی، بیکاری و فقر است و روز اعلام انزجار از اختلاف طبقاتی است"، خاطرنشان می سازد "در کشور ما ایران، سالهاست که حقوق اولیه ی کارگران همچون دست مزد مناسب، داشتن سندیکا، حق اعتصاب و ... به صورت سیتماتیک از سوی دولت و کارخانه ها نقض میشود و با در دست گرفتن دولت توسط محمود احمدی نژاد، وضع معیشتی کارگران به بدترین وضع در دهه های اخیر رسیده است. پرداخت حقوق معوقه ی کارگران ایرانی بعضا از یک سال تجاوز کرده و چنان که در سالهای اخیر شاهد بودیم، فعالان کارگری با وحشیانه ترین سرکوب ها مواجه بوده اند ..."

دانشجویان سبز مالزی تصریح کردند "در جریان اعتراض به کودتای انتخاباتی سال گذشته نیز، کارگران در کنار کارمندان، معلمین، پرستاران و سایر اصناف، برای استقرار دموکراسی در کشور همراه شده اند، چراکه کارگران وضعیت خود را جدای از وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ندانسته، و به تاثیرات متقابل این حیطه ها به خوبی واقفند. "

این دانشجویان با اعلام حمایت خویش از جریان جنبش کارگری در ایران، همراهی خویش را تا رسیدن به خواسته های منطقی و طبیعی کارگران و جنبش کارگری ایران اعلام داشته و مسئولیت شرایط بد اقتصادی و معیشتی را، که امروز دامن گیر این قشر زحمتکش و تاثیر گذار جامعه است را، بر عهده دولت کنونی ایران و نظام جمهوری اسلامی ذکر کردند.

همزمان «حمایتگران جنبش سبز ایران ـ برلین» نیز، طی بیانیه ای خاطرنشان کردند "کارگران ایران در رنج اند و فریادرسی هم ندارند! بیکاری، دستمزدهای زیرخط فقر، طرح هدفمند کردن یارانه ها ( قطع سوبسیدهای دولتی) و ... تهدید روزمره زندگی زنان ومردانی است که دستانشان خالی است و سفره شان خالی است و هیچ ندارند و تمامی این ستم از سوی حکومتی روا می شود که حتی برای یک روز خروش آنها را در روز جهانی شان بر نمی تابد."

این بیانیه می افزاید "باید فریاد کرد کارگران ایران در رنج اند! کارگران ایران گرسنه اند! آنها حق دارند برای دادخواهی هایشان متشکل شوند و نگران دستگیری وزندان رفتن نباشند. آنها باید دستمزد متناسب با افزایش تورم دریافت کنند. بیمه بیکاری دریافت کنند و به هربهانه ای اخراج نشوند. تبعیض جنسیتی در محیط های کاری نداشته باشند. کودکانشان به کار گمارده نشوند و به مدرسه بازگردند. آنها انسانند و زندگی انسانی حق آنهاست."

طی روزهای اخیر، فعالان و رهبرانِ جنبش سبز، ضمن حمایت از کارگران و جنبش کارگریِ ایران، خواستار رسیدگی به مشکلاتِ آنها و آزادی کارگرانِ زندانی شدند.ارسال به :