چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -
- 25 Apr 2018
08 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نماهنگ -  سبز میشویم
سازنده: فرزاد

 

 

لینک دانلود ویدیو

 


« سبز مي‌شويم»


در ميان انبوهي از ترس و هراس
كه مرا مأيوس مي‌كند
آيا هنوز راهي مانده است براي من
براي ماندن، براي رفتن

مي پنداشتم امشب تنها مانده‌ام
اما تنها نيستم
صداهايي مرا فرا مي‌خوانند:
"مبارزه آغاز شده "

زمان در تغيير است
اميد در رگ‌ها مي‌رويد
دست در دست
تا پايان خواهيم ايستاد

وقت آن رسيده تا حصارها را در هم شكنيم
پيام صلح و دوستي را دوباره به جهان بفرستيم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانيم
ما پيروزيم،
ما سبز مي شويم

وقت آن رسيده تا حصارها را در هم شكنيم
پيام صلح و دوستي را دوباره به جهان بفرستيم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانيم
ما پيروزيم،
ما سبز مي شويم

ما سبز مي شويم
ما سبز مي شويم

[ما آمده‌ايم بگوييم بايد اول كشور خودمان را اداره كنيم و بعد به فكر مديريت جهان باشيم]

[ ملت ما به تنگ آمده است مي خواهد به عظمت ايران برگردد ؛ به آزادي برگردد ]

شايد بتوان صدايي را خفه كرد
سوزاند و يا انكار كرد
اما فريادهايي برمي‌خيزند و مي‌غرند:
"تسليم نخواهيم شد"

وقت آن رسيده تا حصارها را در هم شكنيم
پيام صلح و دوستي را دوباره به جهان بفرستيم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانيم
ما پيروزيم،
ما سبز مي شويم

وقت آن رسيده تا حصارها را در هم شكنيم
پيام صلح و دوستي را دوباره به جهان بفرستيم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانيم
ما پيروزيم،
ما سبز مي شويم

ما سبز مي شويم
ما سبز مي شويم
دوباره آزادي از آن ما خواهد بود
ما سبز مي‌شويم

ما سبز مي شويم
دوباره آزادي از آن ما خواهد بود
ما سبز مي‌شويم

ما سبز مي شويم
دوباره آزادي از آن ما خواهد بود
ما سبز مي‌شويم

[ دموكراسي براي‌ ايران، صلح براي جهان]


Going Green

Through all those fears and dreads, that let me down
Is there still a road for me to stay on...to go on...

I thought I would be lone tonight, But I'm not
Voices out there calling me "Here's the fight"...

Things are changed, hope's growing in veins
Hands in hands will stand to the end...

The time has come to break the chains
Send love and peace to the world again

Getting our pride back, once we lost
We're gonna win, We're going green

Maybe they could choke a cry, burn, deny...
But the choir rises up, roaring "Not giving up"...

Things are changed, hope's growing in veins
Hands in hands will stand to the end...

The time has come to break the chains
Send love and peace to the world again

Getting our pride back, once we lost
We're gonna win, We're going green

We're going green... We're going green...We'll be free again... We're going green

 

ارسال به :