چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ -
- 11 Dec 2019
13 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
بازجوئي در قالب مصاحبه در آزاد ترين کشور جهانجرس:  شنیده هاي  خبرنگاران جرس از محافل سیاسی تهران حاکی از افزایش فشارها برای انجام مصاحبه های جهت دار و فرمایشی است.

ایران آزادترین کشور جهان است. این را  محمود احمدی نژاد، رئيس سابق مجلس غلامعلی حداد عادل و برخی ديگر از مقامات جمهوری اسلامي بارها اظهار داشته اند. این نقل قول در محافل سیاسی ایران به عنوان جوک نقل مي شود. اما فارغ از لطيفه و جوک وضعيت آزادی بیان در ایران به پائین ترين سطح خود رسیده است. در دوران استبداد صغیر محمدعلي شاهی، یا دوران خفقان رضاشاهی، یا دوران سرکوب محمدرضاشاهی امکان سخن گفتن و نوشتن آزادانه نبود، روزنامه توقیف می شد يا قبل از انتشار توسط مفتش حکومتي بررسي و سانسور مي شد. در اين دوره همه رسوم زشت گذشته عمل می شود

اما آنچه بی سابقه یا نادر است مجبور کردن انسانهای شریف خارج از زندان به ابراز سخناني است که به آن اعتقاد ندارد و اگر بر زبان نرانند با مخاطراتی از قبیل منجز شدن زندان معلق، لغو مرخصی و به زندان برگرداندن،از دست دادن شغل و موقعيت، فشار بر خانواده و بستگان، افشاي زندگی خصوصی مواجه می شود. در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب برخی زندانيان تحت فشار و شکنجه مجبور به مصاحبه های فرمايشی می شدند، جمهوری اسلامی اين سنت سیئه را ادامه و گسترش داد. آنچه پاسداران دوران آقای خامنه ای در ایران يعني همان آزادترین کشور جهان دارند انجام مي دهند، تعمیم زندان است. الان تمام ايران يک زندان بزرگ است و همه شهروندان تحت فشار برای گفتن سخنانی هستند که به آنها باور ندارند. هر مصاحبه ای که در مطبوعات يا راديو تلویزیون ایران با اصلاح طلبان يا معترضان سبز منتشر می شود، بايد مطمئن شد که مصاحبه تحمیلی و تحت فشار نیست

حجت الاسلام سید محمود دعائي از روحانیون مبارز قبل از انقلاب و مسئول رادیوی مخفي فارسی نهضت اسلامی در آن دوران است. او چندين دهه است روزنامه اطلاعات را با اعتدال مدیريت کرده و از غلطیدن آن به درشتخوئي ها و بی اخلاقی های کیهان جلوگیري کرده است. دعائي در انتخابات از موسوي حمایت کرد. او اکنون مجبور شده تاوان حمايتش را بپردازد. همشهری ماه مصاحبه بازجوئی را با وی منتشر کرده است

هر که دعائی را ازنزدیک بشناسد ترديد نمی کند این مصاحبه تحت فشار انجام گرفته است

اما فاش ترين مصاحبه های تحمیلي از جانب روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می گیرد. بازجو در قالب روزنامه نگار با زندانی در مرخصی یا شهروند محکوم به زندان معلق تماس می گیرد، قرار می گذارد، مي پرسد بویژه از تقلب، و اگر پاسخ مورد نظر نگيرد، شهروند به ظاهر آزاد به اوین بازگردانده می شود

یکی از قديمی ترين مبارزان و معتدل ترين فعالان سیاسی مهندس مرتضی الویری است، شهردار اسبق تهران و از مسئولین کميته صيانت آراء ستاد آقاي کروبی. دیروز مصاحبه ای از وی در روزنامه جوان منتشر شد

هر که الويری را از نزدیک بشناسد یقين پیدا می کند که او زیر چه فشار خردکننده اي این کلمات را بر زبان رانده است. کوشیده تا خلاف اعتقاداتش سخن نگوید، اما اينها حرفهای الويري آزاد نيست

خفقانی که الان بر ايران حاکم است، هرگز براي بسياری ایرانيان خارج از کشور و غیر ايرانيان قابل تصور نيست. آری ايران آزادترين کشور جهان است! آقای خامنه ای و پاسداران و امنیتی هاي تحت امرش خيز برداشته اند تا ایران را آنگونه مهندسی کنند که فقط یک نفر سخن بگوید، فقط یک نفر بیندیشد و بقيه تنها آزادند فکر و سخن آن یک نفر - ولی فقیه - را تایید کنند. این هم يک نوع آزادي است. آزادی به سبک مردم سالاری دینی آقاي خامنه ای. به این معنا ایران آزادترین کشور دنیاست. جز این است!؟

ارسال به :