دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ -
- 16 Dec 2019
18 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
علت عزل ناگهانی و تحقیر آمیز منوچهر متکی


 
جرس: بنا بر شنیده های خبرنگار جرس از تهران اتفاقی که تیرخلاص به وزارت منوچهر متکی وزیر سابقه خارجه زد، دستور وی به سفیر ایران در اردن بوده که به اسفندیار رحیم مشائی سرویس ندهد. متکی زمانی این دستور را به زیر دست خود صادر کرد که متوجه دخالتهای غیرقانونی رئیس دفتر ریاست جمهوری در وزارت خارجه بویژه میز خاورمیانه وزارت خارجه شده بود. متکی که خود را مستظهر به حمایت رهبری نسبت به انحصار فعالیتهای سیاست خارجی در وزارت خارجه می دانست باور نمی کرد از حمایت وی محروم شود. احمدی نژاد به محض اطلاع از دستور متکی به سفیر ایران در اردن بدون فوت وقت متکی را عزل کرد تا قدرت نمائی خود را در حوزه امور خارجه به رخ بکشد. علت سکوت آقای خامنه ای در قبال تحقیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مشخص نیست

ارسال به :