پنج‌شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۸ -
- 27 Jun 2019
23 شوال 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
محسن پزشکپور، بنیانگذار جنبش پان ایرانیسم درگذشت

جرس: محسن پزشکپور، رهبر و بنیانگذار جنبش و حزب «پان ایرانیسم»، روز پنج شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۸۹ درگذشت.


به گزارش نشریه اینترنتی پیام دانشجو،  سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، درگذشت این مبارز ملی را، به مردم ایران تسلیت گفت.


پان ایرانیسم در سال ۱۳۲۶ به رهبری محسن پزشکپور بنیانگذاری گردید . افراد این مکتب در سال‌های ۱۳۲۰ به هنگام ورود نیروهای انگلیسی به ایران و در سال‌های ۱۳۲۴ و ۲۵ به هنگام اشغال آذربایجان بدست ارتش سرخ با تشکیل گروه‌های ضربت و زیرزمینی به مبارزه علیه بیگانگان پرداخته بودند. در سال ۱۳۳۰خورشیدی مکتب پان ایرانیسم به مرحله نوینی گام گذاشت و حزب پان ایرانیست تشکیل گردید. اعضای حزب پان‌ایرانیست تا سال ۵۷ به گونه آشکار و نهان در میدان سیاسی و فرهنگی  چه در مجلس شورای ملی (دوره‌های ۲۲ و ۲۵) و چه در کابینه‌های وقت حضور داشتند؛ محسن پزشکپور و دکتر محمدرضا عاملی تهرانی دو تن از اندیشمندان و سیاستمدارانی بودند که به پایداری پایه‌های تئوریک این جنبش پرداختند.


پس از دستگیری اعضای این حزب و اعدام عاملی تهرانی ، کادر مرکزی حزب پان‌ایرانیست در سال ۱۳۵۹ به برون مرز انتقال یافت، و لیکن محسن پزشکپور در سال ۱۳۷۰ به ایران بازگشت و در حزب کوششهای خود را از سرگرفت.در بهمن ۱۳۷۶با ایجاد فضای باز سیاسی، کنگره هفتم حزب تشکیل شد و در سال ۱۳۸۱ کنگره نهم حزب برگزار گردید و اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال انتخاب شدند.

با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، کنگره دهم حزب با حمله ماموران وزارت اطلاعات ناکام ماند و متعاقبا تعدادی از اعضا با احکام بازداشت و حبسهای طویل المدت مواجه شدند.
 

ارسال به :