چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -
- 13 Nov 2019
15 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
تیمسار رحیمی در برابر سوال ابراهیم یزدی

ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت، از رحیمی كه توسط انقلابیون دستگیر شده بود، می خواهد برابر دوربین بگوید كه سربازان به پادگان ها بازگردند و در حكومت نظامی مردم را به گلوله نبدد. اما رحیمی حاضر به بیان این مطلب نمی شود و با این توجیه كه سوگند وفاداری به شاه خورده، عملاً چنین كاری را خیانت به محمدرضا پهلوی می خواند.

 

 

ارسال به :