شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -
- 21 Apr 2018
05 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
سید مجتبی تا هر وقت که خواست بماند
  سید مجتبی تا هر وقت که خواست بماند

 
جرس: "سید مجتبی تا هر وقت که بخواهد میتواند در یگان ویژه بماند".این گفته از آن آقای خامنه ای در خصوص یکی از سرداران فعلی نیروی انتظامی است .


سید مجتبی در بین سرداران سپاه ونیروی انتظامی آنچنان معروف است که نام فامیلی اش کمتر به زبان میاید .سید مجتبی عبداللهی که از اسفند 84 فرمانده یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی است ،مورد توجه ویژه بیت رهبری وشخص رهبر است .این محبت به شخص سید مجتبی به خاطر خوش خدمتی هایی است که یگان تحت امر وی در طول بیست ویک ماه گذشته بعد از انتخابات در سرکوب مردم وجنبش سبز در خیابانها از خود نشان داد، تا جاییکه سبعیت فرمانده این یگان از رجب زاده هم که به نهایت خشونت ورزی معروف است ،فراتر رفت.

مجتبی عبداللهی از همرزمان شهیدعلی تیموری وشهیدعلی خراسانی در عملیات شکست حصر آبادان بود.ولی پس از جنگ گویا یاد یاران قدیم خود را فراموش کرد و به مال اندوزی مشغول شد تاجاییکه در بین فرماندهان ارشد سپاه هم اکنون دو نفر به عنوان مولتی میلیاردر معروفند که یکی سردار نقدی فرمانده بسیج ویکی هم سید مجتبی عبداللهی است .

رشد ثروت عبداللهی در سالهای اخیر بسیار بی سابقه بوده،گفته میشود وی با مسئول مالی یگان ویژه یعنی سرهنگ محسن حمزه لویی دارای نسبت خانوادگی است . بر اساس اخبار موثق فرمانده نیروی انتظامی به خاطر اینکه عبداللهی سن بازنشستگی اش را رد کرده است و 5 سالی هم هست که در پست خود است از رهبری کسب تکلیف میکند که در پاسخ میشنود "سید مجتبی تا هر وقت که خواست میتواند در یگان بماند"
 

ارسال به :