شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -
- 14 Dec 2019
16 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
موسوی‌خویینی‌ها: حاکمیت از اصلاح طلبان عبور کرده است
 جـــرس: دبیر کل مجمع روحانیون مبارز در وبسایت خود در پاسخ یک سوال نوشت: "حاکمیت از اصلاح‌طلبان عبور کرده است وخود را بی‌نیاز از حضور اصلاح‌طلبان در صحنه سیاسی کشور می‌داند... و آیت‌الله جنتی گویا همین مجلس فعلی را نیز نمی‌پسندد و به دنبال ایجاد مجلسی یک دست‌تر و مطلوب‌تر از این است. "


به گزارش سایت «آهنگ راه»، سیدمحمد موسوی خویینی‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "آیا با وجود این همه زندانی و دربند مربوط به وقایع انتخابات به نظر حضرتعالی شرکت در انتخابات امکان پذیر است؟ آیا حکومت حاضر می شود - حتی در قبال کوتاه آمدن اصلاح طلبان از وقایع ۸۸ و به قول شما مختومه کردن آن پرونده- کوتاه بیاید و زندانیان را آزاد کند؟ و اگر چنین نکند به نظر شما باز هم شرکت در انتخابات منطقی است؟"، گفت:
"حاکمیت از اصلاح طلبان عبور کرده است وخود را بی نیاز از حضور اصلاح طلبان در صحنه سیاسی کشور میداند.
اشاره کرده اید به پیشنهاد من که گفته بودم هم اصلاح طلبان پرونده حوادث پس از انتخابات وشرح آن هجران وآن خون جگر رامختومه کنند وهم حاکمیت سخن از براندازی وتوطئه وارتباط با بیگانگان و… که خود هم میداند که هیچگونه واقعیتی ندارد رافراموش کند ومحصوران ومحبوسان را آزاد کند وپیشنهادهای دیگری که داده بودم.
آنچه مسلم شد این است که حاکمیت نه تنها آمادگی پذیرفتن آن پیشنهاها را ندارد بلکه حتی خود را از مشارکت بخش عظیمی از جامعه سیاسی کشور بی نیاز میداند.
آیت الله جنتی گویا همین مجلس فعلی را نیز نمی پسندد وبه دنبال ایجاد مجلسی یک دست تر و مطلوب تر از این است.
تحلیل من اگر در باره آقای جنتی ومطلوب های ایشان صحیح باشددر چنان مجلسی همان بهتر که اصلاح طلبان حضور نداشه باشند.
دریغم می أید از این که خدمت حضرت آقای جنتی سخنی که به نظرم صحیح میرسد وگفتنش را لازم میدانم نگویم.
جناب جنتی بدانند مجلسی که ایشان در پی ایجاد آن هستند مجلسی نخواهد بود که باید در رأس امور باشد ودیدند که آقای رئیس جمهورشان گفتند که نیست.
ونیز بدانند در چنان مجلسی مدرسها نه حتی یک مدرس هم حضور نخواهد داشت.
در چنان مجلسی سؤال از رئیس جمهور (بی سؤال) خواهد شد حتی اگر به قیمت استعفای نماینده تمام شود.
ودر چنان مجلسی… و ... .
وحضرت آیت الله جنتی! اگر برای ایجاد چنان مجلسی در پیشگاه خداوند پاسخی دارید به کار خود ادامه دهید."


گفتنی است، این فعال اصلاح طلب، چند روز پیش در پاسخ به یکی دیگر از کاربران در خصوص انتخابات آتی گفته بود: "جناح حاکم بسیار مایل است عده ای از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند و تعدادی از آنان نیز با همت نیروهای غیبی رأی نیاورند که هم نمایش آزادی انتخابات را بدهند و هم اکثر آنان از ورود به مجلس محروم شوند تا سرفرازانه بگویند که اصلاح طلبان رأی نیاوردند و مردم آنان را کنار زدند."


 

ارسال به :