پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 09 Apr 2020
14 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
شوخیِ اشغال سفارت
 تاریخ دوبار تکرار می شود، یک بار به صورت تراژدی و یک باربه صورت کمدی 


"کِرمت خفت، اسلامت زنده بی."

این جمله ای بود که عبدالله مومنی و بهمن احمدی امویی درسالگرد تولد محسن میردامادی برروی طرحی ازنقشه آمریکا نوشتند و دربند 350 زندان اوین به او دادند.

این جمله که ازیک لطیفه لری عاریه گرفته شده بود هرچند که برای نویسندگان آن یک شوخی بود اما بودند بسیاری ازدانشجویان انقلابی که حسرتی خفته را باخود حمل می کردند.حسرت جاماندن ازدیوارسفارت.

این حسرت بی شباهت به حسرت بسیاری ازجوانانی نبود که پس ازجنگ فکر می کردند ازقافله شهادت جا مانده اند. این حسرت دردانشجویان عضودفتر تحکیم وحدت نیز تاسالیان تغییر مواضع این دفتر امتداد یافته بود و طرح اشغال یک سفارت دیگر به شوخی هم که شده هرازچندگاهی مطرح می شد.

یکی ازانگیزه های این شوخی البته شاید شهرت و جایگاه دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا بود چراکه این دانشجویان پس ازاشغال سفارت آمریکا جایگاه های شاخصی درنظام جمهوری اسلامی یافتند و شهرت دائمی.

حسرت جاماندن ازاشغال سفارت آمریکا سبب شده بود که دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت به شوخی به یکدیگر بگویند که برویم سفارت یک کشوری رابگیریم.این شوخی البته پاسخ همیشگی نیز داشت و آن اینکه تاریخ همیشه دوبار تکرارمی شد یک بار به صورت تراژدی و یک باربه صورت کمدی اگر آنها با اشغال سفارت شهرت و مقام یافتند مااگر سفارت بگیریم محاکمه و اعداممان می کنند.


شوخی اشغال سفارت حتی یک بارشکلی نیمه جدی به خود گرفت و درسالهای ابتدایی دولت هاشمی یک باردانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت یک بارتصمیم گرفتند دراعتراض به مواضع به زعم آنان سازشکارانه عرفات سفارت فلسطین درتهران را برای ساعاتی هم که شده اشغال کنند اما همراه نبودن دولت و نیروی انتظامی باعث ناکامی این طرح شد و به این ترتیب حسرت اشغال سفارت همواره برای عده ای ازدانشجویان انقلابی باقی ماند و باعث شد حسرتشان هیچ گاه نخوابد.

اینک اما عده ای دیگر تصمیم گرفته اند این حسرت دانشجویان سابق را برای ساعاتی هم که شده خفته نگذارند و به قول آن لطیفه لری کرمشان خفته و اسلامشان زنده شده .حال که شوخی اول دورسالیان دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت برای ساعاتی هم که شده محقق شده است باید دید پاسخ به این شوخی چه خواهد بودآیا اشغال سفارت برای اشغال کنندگان آن سرنوشتی تلخ را رقم می زند و یا سرنوشتی شیرین.

 

   *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.