جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ -
- 13 Dec 2019
14 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
۱۶آذر، فریاد رسایی است که تفکر و فرهنگِ استبدادی را هدف قرار می دهد
 


جرس: اعضا و علامندان نهضت آزادی ایران خارج از کشور، با انتشار بیانیه ای 16 آذر روز دانشجو را گرامی داشتند.

به گزارش جرس متن این بیانیه بشرح زیر است:

 

16 آذر روز دانشجو را گرامی میداریم

 

صفیر گلوله ها همچنان بعد از 58 سال در ساختمان دانشکدهء فنی دانشگاه تهران به گوش میرسد.


آن "سه یار دبستانی" بیش از نیم قرن است که تازه واردین را میزبانند.


"سه آذر اهورایی که دانشگاه را ترک نکردند" و تا همیشهء تاریخ جنایت مستبدین را فریاد خواهند زد.


براین باور بودیم که با سقوط استبداد سلطنتی، ریا و تزویر و زر و زور نیز جایی در نظام جدید نخواهد داشت و وعده های بنیانگذار نظام جدید، مدعایی بود بر این امیدها و باورها.


اما "تقویم کهنهء " کشورمان اوراق خونین تری را ورق زد. دریافتیم که فقط یک مستبد را از میان برداشته ایم و فرهنگ استبدادی مادام که ریشه کن نشده باشد ، آنهم به شکل دینی آن که سخت ترین شعبه استبداد است همچنان حکمران است و قطعاً دانشگاه که قلب تپندهء و مرکز آفرینش بینش ها و ایده ها ست، در صف مقدم مبارزه با استبداد بیشتر در معرض مصیبت و توان مقاومت است .


استبدادی که با دست آویز نمودن دین، آنهم با منحط ترین برداشت، به جنگ اندیشه، تفکر، پویایی، تحرک و بالندگی یعنی دانشگاه و دانشجو رفته است.
اینگونه است که 16 آذر 1332 به 18 تیر 1378 پیوند می خورد و آرمان نسل ها متبلورتر می شوند و با آمیزش تجربه ها، فردایی "سبز" برای سرزمینمان رقم می زنند.


16 آذر، تنها بزرگداشت سه شهید(گواهی دهنده) نیست.


16 آذر، فقط یادآور یک روز خونین از جنایت جانیان سرسپرده و تاجداران بی ریشه نیست.


16 آذر، فریاد رسایی است که تفکر و فرهنگِ استبدادی و نظام های "مطلقه" را هدف قرار می دهد و با شفافیت تمام اعلام میدارد جنگ با تفکر و اندیشه ، آب در هاون کوبیدن است.


اندیشه و اعتقاد، همچون میخی است که هر چه بیشتر و محکمتر بر آن بکوبند، مستحکمتر و پایدارتر خواهد شد.


آذر(مهدی) شریعت رضوی، قندچی، بزرگ نیا در 16 آذر 1332 جاودانه شدند.


یادشان را گرامی میداریم و استوارتر و آگاه تر، راهشان را در "جنبش سبز" ادامه خواهیم داد.

اعضا و علامندان نهضت آزادی ایران خارج از کشور

 

ارسال به :