سه‌شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ -
- 20 Feb 2018
04 جمادى الثانية 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
احکام سنگین انضباطی برای 23 دانشجوی دانشگاه شهرکرد

شبکه جنبش راه سبز (جرس): 23 دانشجوی دانشگاه شهرکرد که پس از تجمع 13 آبان به کمیته انضباطی دانشگاه شهرکرد احضار شده بودند با احکام سنگین انضباطی مواجه شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر احکام صادره به شرح زیر است:

عباس پشمی (دبیر انجمن اسلامی): 2 ترم تعلیق با احتساب سنوات

علی مرادی (دبیر سیاسی انجمن اسلامی): 2 ترم تعلیق با احتساب سنوات

هادی دلبهاری (عضو انجمن اسلامی): 2 ترم تعلیق با احتساب سنوات

مریم ملک شعبانی (مسئول کمسیون فرهنگی انجمن اسلامی): 2 ترم تعلیق با احتساب سنوات

آرمان اسعد (دبیر اسبق سیاسی انجمن اسلامی): 1 ترم تعلیق با احتساب سنوات

عقیل اسفندیار پور (دبیر دانشکده فنی انجمن اسلامی): 1 ترم تعلیق با احتساب سنوات

محمد حیدرزاده (عضو شورای مرکزی دانکده فنی انجمن اسلامی): 1 ترم تعلیق با احتساب سنوات

سعید سپاهی: 1 ترم تعلیق با احتساب سنوات

گفتنی است به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه اعتراض دانشجویی در روز 16 آذر تمام احکام به صورت معلق صادر شده است. احکام معلق انضباطی در صورت بروز مجدد "تخلف انضباطی" به حالت اجرا در می آیند.


 دانشجویان دانشگاه شهرکرد در روز 13 آبان در اعتراض به نصب دوربین های امنیتی در فضای دانشگاه و تفکیک جنسیتی سرویس های رفت و آمد دانشگاه تحصنی صنفی برگزار کردند اما با برخوردهای سنگین امنیتی و انضباطی مواجه شدند.

 

ارسال به :