چهارشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ -
- 22 Jan 2020
26 جمادى الأولى 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
تبلیغات برای «رای آری» در همه پرسی استقلال اسکاتلند آغاز شد

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، امروز جمعه، ۵ خرداد (۲۵ مه)، حزب ملی اسکاتلند و شمار دیگری از احزاب کوچکتر این بخش از بریتانیا، آغاز تبلیغات رسمی حمایت از رای "آری" در همه پرسی استقلال اسکاتلند را اعلام داشتند.


به گزارش بی بی سی، اسکاتلند، واقع در شمال جزیره بریتانیا، تا اوایل قرن هفدهم تحت حاکمیت پادشاه اسکاتلند بود، اما در آن زمان، با درگذشت الیزابت اول، فرمانروای انگلستان، جیمز، پادشاه اسکاتلند، سلطنت انگلستان را نیز به ارث برد و پادشاه هر دو کشور شد.


با اینهمه، اسکاتلند همچنان پارلمان و دولت مستقل خود را حفظ کرد اما در اوایل قرن هجدهم و با تصویب قانون وحدت در پارلمان های دو کشور، دولت ملی اسکاتلند منحل شد و بریتانیای کبیر تشکیل یافت و حدود یکصد سال بعد، با وحدت رسمی با ایرلند و ولز، کشور "پادشاهی متحده" اعلام شد.


با تصویب قانونی در پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۸، اسکاتلند دارای دولت و پارلمان محلی شد اما ملیگرایان خواستار لغو قانون وحدت با انگلستان و کسب استقلال حقوقی کامل هستند.

 

ارسال به :