چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ -
- 21 Feb 2018
05 جمادى الثانية 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
شورای هماهنگی راه سبز امید، کشتار مردم بیگناه در سوریه را محکوم کرد
شورای هماهنگی راه سبز امید، کشتار مردم بیگناه در سوریه را محکوم کرد
جـــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به تداوم سرکوب خونین معترضان در سوریه و کشتار فجیع مردم و کودکان بیگناه در شهر «حوله»، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه ای این کشتار را محکوم کرد.


در این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن محکوم کردن هر گونه کمک یا حمایت از این اعمال غیر انسانی, یک بار دیگر مراتب همدردی و همبستگی خویش و فعالان جنبش سبز مردم ایران را به یکایک مردم رنجندیده در سوریه تقدیم کرده و بر حمایت از مبارزات مجدانه انها برای کسب ازادی و بر قراری نظامی ملی, مستقل و دموکراتیک مبتنی بر عدالت و حقوق بشر تایید می کند.


متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم
کشتار مردم بی گناه بویژه زنان و کودکان در سوریه موجب تاسف عمیق و نگرانی و انزجار مردم ازادیخواه و همراهان جنبش سبز ایران از خودکامگان دمشق شده است. اصرار بر سرکوب و عدم تمکین به نظر و رای مردم و فرایند های دموکراتیک , ثمری جز تعمیق بحران موجود, نقض بیشتر و گسترده تر حقوق بشر و فراهم اوردن زمینه مداخله قدرتهای خارجی در منطقه را بدنبال نخواهد داشت.


شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن محکوم کردن هر گونه کمک یا حمایت از این اعمال غیر انسانی, یک بار دیگر مراتب همدردی و همبستگی خویش و فعالان جنبش سبز مردم ایران را به یکایک مردم رنجدیده در سوریه تقدیم کرده و بر حمایت از مبارزات مجدانه انها برای کسب ازادی و بر قراری نظامی ملی, مستقل و دموکراتیک مبتنی بر عدالت و حقوق بشر تایید می کند.


اردشیر امیرارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید
نهم خرداد ۱۳۹۱

 


In the name of God the Merciful,
The freedom seeking Iranians and companions of Iran's Green Movement are truly concerned and deeply regretful regarding the killing of innocent Syrian citizens and in particular women and children at the hands of the dictators in Damascus. The persistent repression of Syrian citizens and the utter disregard for their opinions, votes and a democratic process will only deepen the existing crisis, lead to further human rights violations and ripen the conditions for foreign intervention in the region.
While condemning any and all support of such inhumane acts, The Coordination Council for the Green Path of Hope once again extends its deepest condolences and the solidarity of the Iranian people and the activists of the Green People's Movement of Iran to each and every Syrian citizen. Furthermore, we reiterate our support for the renewed efforts by the freedom seeking Syrian citizens to achieve freedom and establish an independent and democratic government based on justice and human rights.
Ardeshir Amir Arjomand
Spokesperson for The Coordination Council for the Green Path of Hope
May 29th, 2012

 

ارسال به :