دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ -
- 24 Feb 2020
29 جمادى الثانية 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ترس از گسترش اعتصاب ها در اصفهان/ تشکیل کمیسیون ویژه برای امنیتی کردن فضای کارگری

جـــرس: معاون سیاسی استاندار اصفهان از تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری خبر داده است.


به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: دشمن تمام انرژی خود را در حوزه اقتصادی متمرکز کرده و لازم است فعالیت های منسجمی برای ارتقای اقتصاد کشور بویژه این استان صورت گیرد. کمیسیون کارگری در سطح استان در حال انجام کار متمرکز برای کنترل شرایط است و در مواجه با مسائل کارگری در این استان، وحدت و هماهنگی بین دستگاه های مختلف الزامی است.


سامانه خبری – تحلیلی کلمه گزارش داده است که ورود نیروهای امنیتی در حوزه کارگری، زمانی شدت یافت که با آزاد سازی یارانه ها و افزایش روز افزون قیمت مواد غذایی از یک طرف و شرایط بحرانی کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و اخراج کارگران و بیکار شدن آنها از طرفی دیگر، موجب افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری شد.


بر اساس این گزارش، استان اصفهان با دارا بودن کارخانجات تولیدی زیاد همواره یکی از مراکز اصلی زیست جامعه کارگری در ایران بوده است و همین امر توجه و فشار نیروهای امنیتی را در این حوزه دو چندان می کند. استان اصفهان تنها دارای ۹۰۰ هزار کارگر بیمه شده است و باید به این رقم کارگران قراردادهای موقت و سفید امضاء را، که فاقد بیمه هستند، هم اضافه کرد. بیش از هشت هزار واحد تولیدی در این استان، بیش از ۱۰ نفر کارگر دارد که این امر استان اصفهان را به یکی از قطب های مهم صنعتی و کارگری تبدیل کرده است به طوری که مطابق آمارها ۵۰ درصد از جمعیت استان اصفهان کارگر هستند.


تشکیل “کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری”، درست یک هفته بعد از پایان اعتصاب دوازده روزه کارگران سیمان سپاهان در اصفهان صورت گرفته است. تعداد ۱۱۰۰ کارگر در این کارخانه به کار مشغول هستند که از میان آنها ۷۰۰ کارگر با قراردادهای موقفت کار می کنند. یکی از خواست های کارگران اعتصاب کننده تبدیل قرارداد کاری موقت پیمانی به دائمی بود. آنها معتقدند که ” شرکت‌های پیمانکار، از یک سو حقوق و مزایای کامل یک کارگر را از کارفرما دریافت می‌کنند و از سوی دیگر قسمتی از آن را به نیروی کار می‌پردازند و با این کار مثل زالو به جان کارگران افتاده‌اند.”


این اعتصاب از تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۱ شروع شده بود و به مدت دوازnه روز ادامه داشت. این چندمین اعتصاب صنفی هماهنگ کارگران ظرف یک سال گذشته در این کارخانه بود. در روزهای آخر اعتصاب، خانواده های کارگران نیز به آنها پیوستند و با برپایی چادرهایی در کارخانه تجمع کرده بودند.


طولانی شدن این اعتصاب و انعکاس آن در رسانه های خبری باعث شد که رسانه های حامی دولت و سپاه وارد عمل شوند تا مبادا طشت رسوایی “سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” دوباره به زمین افتد.


فارس در گزارشی که در مورد این اعتصاب منتشر کرد، به نقل از “کارمندی” از اعتصاب کنندگان نوشت: ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی از وﻻﯾﺖ، ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺟﺪای از ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ھﺮ ﻧﻮع دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی وﻻﯾﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش دل و ﺟﺎن ﭘﺬﯾﺮا ھﺴﺘﻨﺪ.

 

ارسال به :