دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ -
- 09 Dec 2019
10 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
گله دارم

 

 

اینجا پرنده دیگر پرواز نمی کند

 

کوه و در ودشت , بهار آغاز نمیکند

 

آسمان در شبش سرد است بی فروغ

 

روزها -درشهر- مردم پر از دروغ

 

ایجا ستاره چشمک نمیزند

 

خفته به گوشه ای پلک هم نمیزند

 

بادی که می وزد شلاق گونه بر پیکر زمین

 

این نعره خداست شاید که بشنویم

 

دست و دلم به نوشتن شعر نمی رود

 

حتی به پاره کردن این اراجیف نمیرود

 

گویی خدا ز سرزمین ما سال هاست که رفته است

 

ای وای بر ما که او را ندیده ایم

 

 

ارسال به :