چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -
- 16 Oct 2019
16 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
جدول مقایسه‌ای بیکاری در ایران و ثبت بیکاری ۳۴ درصدی جوانان
جـــرس: آخرین تغییرات نرخ بیکاری و اشتغال کشور حاکی از تجمع بیکاران در شهرها، بیکاری ۴۰درصدی برای زنان ۱۵تا۲۴ ساله و بیکاری ۱میلیون زن و ۲.۲ میلیون نفر مرد در بهار امسال است.

 

به گزارش مهر، نکته حائز اهمیت در مورد جدیدترین آمار بیکاری در شهرها و روستاهای کشور این است که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله که تقریبا بخش قابل توجهی از نیروی متقاضی کار کشور را تشکیل می دهند در شهرها به یکباره ۳۴.۳ درصد و در روستاها نیز ۱۷.۹ درصد است که مجموع بیکاران کشور در این رده سنی به میزان ۱ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر است.


بررسی جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در زمینه وضعیت مشارکت اقتصادی در شهرها و روستاها و همچنین اشتغال در سطوح مختلف سنی نشان می دهد که با وجود ۱۷.۳ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در شهرها نرخ مشارکت در این بخش ۳۷.۱ درصد و کمتر از روستاهای کشور است.


هم اکنون ۷.۱ میلیون نفر در روستاهای کشور جزو جمعیت فعال شناخته می شوند که با این حال نرخ مشارکت اقتصادی کشور در روستاها به میزان ۴۱.۲ درصد و ۴.۱ درصد بیشتر از شهرها است. به صورت کلی نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور طی بهار امسال ۳۸.۲ درصد اعلام شد.


نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر کشور در شهرها که تقریبا با وضعیت جمعیت ۱۵ ساله ها و بیشتر یکسان است طی بهار ۹۱ به میزان ۱۴.۹ درصد معادل ۲.۵ میلیون نفر و در روستاها به میزان ۸ درصد معادل ۵۶۶ هزار نفر برآورد شده است. نرخ بیکاری کل کشور در ۳ ماهه ابتدای سال جاری به میزان ۱۲.۹ درصد و تعداد کل افراد بیکار نیز بیش از ۳.۱ میلیون نفر اعلام شد.


همچنین برای ۱۵ تا ۲۹ ساله های ساکن شهرها در بهار امسال ۱ میلیون و ۷۴۱ هزار نفر بیکار به میزان ۲۹.۶ درصد و برای روستاها نیز حدود ۳۹۳ هزار نفر معادل ۱۶.۵ درصد بیکاری، آمار ارائه شده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از جمعیت جوان بیکار کشور در رده های سنی ۱۵ تا ۲۴ و ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند که به عبارتی می توان گفت هنوز در سن اصلی کار، جمعیت بیکاران قابل توجه و بالا است.


بخش کشاورزی همواره در روستاها به میزان ۵۲.۴ درصد اشتغال را ایجاد می کند ولی در شهرها به میزان حدود ۶ درصد در اشتغال زایی نقش دارد. فعالیت های صنعتی شهرها هم اکنون حدود ۳۵ درصد و اقدامات صنعتی در روستاها به میزان حدود ۲۷ درصد اشتغال زایی دارند.


بر اساس این گزارش، گرایش کشور در سال های اخیر به دلیل ناتوانی صنعت و کشاورزی در ایجاد اشتغال بیشتر و تحت پوشش قرار دادن بیکاران به سمت خدمات رفته است. هم اکنون ۵۹.۲ درصد کل مشاغل شهرها به تعداد بیش از ۸.۷ میلیون نفر و اشتغال ۲۰.۷ درصد در روستاها به میزان ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار نفر؛ خدماتی محسوب می شود.


به صورت کلی ۴۲.۲ درصد از کل شاغلان کشور در بهار امسال در شهرها بیشتر از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند و به عبارتی دارای ساعات اضافه کار هستند و این میزان در مورد شاغلان ساکن در روستاهای کشور به میزان ۴۰.۸ درصد بوده است.


افزایش این میزان و تلاش دولت برای وارد کردن نیروی کار به اشتغال مولد و تولید، علاوه بر افزایش سطح تولیدی ناخالص داخلی به کاهش تعداد بیکاران و همچنین بالا رفتن درآمد و بهبود معیشت نیروی کار خواهد انجامید.


همچنین نامتعادل بودن وضعیت اشتغال زایی در ۳ بخش اصلی اقتصادی یعنی خدمات، کشاورزی و صنعت و اینکه هر یکی از این بخش ها در نقاط شهری و روستایی و در بخش زنان و مردان دارای آمارهای متفاوت و گاه قابل تاملی هستند نیز به توزیع نامتوازن فرصت های شغلی دامن می زند.


هم اکنون سهم زنان از اشتغال در بخش صنعت تنها ۸۵۲ هزار نفر است در صورتی که این میزان در بخش کشاورزی برای زنان ۱ میلیون و ۴۸ هزار نفر و در خدمات نیز حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است.


از سویی نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور به میزان ۲۸.۶ درصد در کل کشور و ۲۵.۸ درصد برای مردان و ۳۹.۵ درصد برای زنان در بهار امسال که البته تشابه فراوانی به آمارهای فصلی و سال های اخیر دارد؛ نیز نشان دیگری از باقی بودن مسئله بیکاری در اصلی ترین گروه سنی جویای کار کشور دارد.


هم اکنون ۳۴.۳ درصد جوانان رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ساکن شهرها و ۱۷.۹ درصد جوانان ساکن روستاهای کشور بیکار و جویای شغل هستند که ادامه تاخیر در ورود به بازار کار این جوانان باعث افزایش هزینه های دیگر از جمله بالا رفتن سن ازدواج و بی اثر شدن هزینه های مربوط به آموزش این افراد برای کشور خواهد بود.
 

ارسال به :