چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ -
- 11 Dec 2019
13 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ای آخرین کلام امید زندگی

 

ای آخرین کلام امید زندگی ،ای بهار

من چشم به رنگ سبزت بسته ام

به هرچه باتوم سیاه است نفرین باد

که از صدای آخ خواهر و برادرم خسته ام

لخته خونان به صورت زیبای دردانه خواهرم

دیگر ز اعتقاد به ترس جان رسته ام

گویند مزن این حرف ها جانت عزیز دار گوش ،

من دست از جان شیرین شسته ام

اکنون که میدان کارزار عاشقی است

من در خون برادرم عشق را جُسته ام

آمدم اینجا خون خویش بر زمین بینم

آنروز که آمدم از ترس جان جَسته ام

 

 

ارسال به :