پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 09 Apr 2020
14 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت اول

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت دوم

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت سوم

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت چهارم

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت پنجم

ارسال به :