شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
- 21 Sep 2019
20 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت اول

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت دوم

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت سوم

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت چهارم

 

سخنرانی آیت الله العظمی صانعی 21 مرداد 88 قسمت پنجم

ارسال به :