جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ -
- 06 Dec 2019
08 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانكها
جرس: بدهی بانک‌ها در پایان آذرماه نسبت به خرداد ماه که ۵۳ هزار میلیارد تومان بود کاهش یافت و به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده که ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.


به گزارش فارس در جدیدترین گزارش‌های به دست آمده در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک و موسسات اعتباری غیربانکی دارایی‌های خارجی در پایان آذر ماه سال ۹۱ به ۹۸ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با اسفند سال ۹۰، ۳.۵ درصد افزایش و نسبت به آذر ماه آن سال ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است.


همچنین میزان اسکناس و مسکوک در آذر ماه به ۶ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۰ رشد ۴۷.۹ درصدی داشته است. این رشد نسبت به آذر ماه سال ۹۰ منفی ۱.۴ درصد بوده است. در بخش سپرده‌ بانک‌ها نزد بانک مرکزی در آذر این عدد به ۴۵ هزارو ۵۴۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال ۹۰، ۲۲.۲ درصد افزایش را تجربه کرده است. این نسبت در مقایسه با یک سال منتهی به آذر ۹۱ معادل ۴۰.۵ درصد بوده است.


از طرف دیگر در بخش بدهی بخش‌های مختلف به بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدهی بخش غیر دولتی از ۴۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان به ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده که ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی در مقایسه با آذر ماه سال ۹۰ حدود ۴۶.۳ درصد افزایش یافته است. بدهی بخش غیر دولتی در این مدت معادل ۳۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۱۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بدهی بخش غیر دولتی در آذر ماه سال ۹۰ در مقایسه به آذر ماه سال ۹۱، ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است. بنابراین در سال گذشته بخش دولتی بخش عمده بدهی‌ها به بانک‌ها و موسسات را دارا بوده است.


در بخش دیگر خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که این نسبت در مقایسه با اسفند سال ۹۰ رشد داشته است. بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه به ۴۷ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۱۴.۵ درصدی داشته است. این رشد نسبت به آذر ماه سال ۹۰ حدود ۱.۴ درصد بوده است.


بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در خرداد ماه به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در آذر ماه به حدود ۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.


در صورتی که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته را بررسی کنیم، این روند کاهشی در سال ۹۱ کاملا نمودار می‌شود. به طوری که بدهی بانک‌ها از آذر ماه ۸۹ تا آذر ۹۰ حدود ۶۶ درصد افزایش یافته بود و این سطح رشد در ابتدای سال ۹۱ هم ادامه داشت. در صورتی که این رشد بدهی‌ها ادامه می‌یافت، شاید هم‌اکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
 

ارسال به :