پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 09 Apr 2020
15 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
زلزله گرانی

چندوقتی همش از زلزله خبر باشد.........کاکی وشنبه و من قبل به اهرباشد
خانه ویران کندوسقف فرو ریزد ومرگ..........هرکجا پا بنهد البته ضرر باشد
زلزله خانه تکان داد وگرانی دل را........جغدشومی که کنون داخل کشور باشد
این گرانی که به جان همه ملت افتاد............خود زصد زلزله سخت که بدترباشد
سالها نفت نشسته است سر سفره ازآنک........سفره مان روشن وپرنور ومنور باشد
ناله ملت از این وضع ودولت را گوش.......همچو دروازه یکی وان دگری درباشد
نتوان تهت دزدی زدن این خدمتکار........دولتی را که همه وقت به سفرباشد
گفته بودم که هدفمندی یارانه ، درست........جوجه بشماردنی،آخر آذر باشد
چون پراید قیمتش اینک شده اندازه ی بنز..........بهترآن است که هم خودروما خرباشد
موقع رای وخطر خلف شوند جمله عزیز..........موقع حق شنوی،گوش همه کرباشد
ملت ومردم وخوبیم به هنگام نیاز.....لفظ خالی ،همه اش پوچ،فقط جمع مکسرباشد
وصع کشور شده بحرانی ونیست امید به رای...........خاتمی بهتر ویا این دفعه اکبر باشد
انتظارش نبود جنبشی از دامن شهر.........هرکجا نعشگی و جنس مخدر باشد
خاطرم هست عزیزی که بگفتا،محمود..........این همه سرخ زبانی،تبر سرباشد
پاسخش داده ام ای دوست هراس از چه به دل؟......تاکه الله مرا یاری ویاورباشد
میرودتیرگی و روشنی آید به مرور..........بعد شام سیه البته که سحرباشد

 

نظرات وارده در قسمت شهروندنگار لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.