شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -
- 14 Dec 2019
15 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
مرهم درد ما، ایمان ماست

روزهای سبز بیداری وبرابری

مبادا به پنداریم که رنج هایمان را پایانی نیست ،

همانطورکه خورشید زیر ابر پنهان شدنی نیست

رنج هایمان هم ، توی دل زور مندان پنهانی شدنی نیست .

آری ، روزهای سبز

مرهم درد هایمان ازجنس ایمان است ،

که توی دل آزادی و برابری خوابیده است ،

تا ما برویم اورا بیدار سازیم ،

و درد هایمان را توی تن او بگذاریم

و بگویم مرهم درد ما ، ایمان ماست ،

و مادامیکه آسمان پناهگاه ماست

بی پناهی توی تن ما ماندنی نیست

و رویش امید توی تن ما ، ماندنیست.

 

کامروز / 1388

ارسال به :