پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 09 Apr 2020
14 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
واینک باز خرداداست

واینک باز خرداداست
جواب تیر فریاداست
ومن مچ بند سبزم را به دست راست می بندم
ومی آیم ومی گویم که ما هستیم ومن هستم
وتوباتوم وآری ،آن تفنگت را
ویا قلب سیاه همچو سنگت را
به آورد دل سبز ونگاه مهربان من
به پهنای خیابانی که هرگامش حکایتهای شیرینی است
از جان دادن صدها گل پرپر فرستادی
واینک ماه خرداداست
جواب نیزه فریاد است
زمان مرگ بیداداست
واینک ماه خرداداست
جرس ها می رسدبرگوش
ندای کاروان سبزآزادی
که بربست است محمل را
به سوی قله قاف و دیارسبز سیمرغ حقیقت جوی
به امر هدهدآن مرغ یاحق گوی
واینک باز خرداد است
وماه امتحان ما
وبازهم برگه ام را زود بنوشتم
وکردم دست خودبالا
فقط بنوشته ام رویش
به خط خویش من خوانا
درود من به آزادی
به آزادی انسانها در دنیا
واینک ماه خرداد است
وتکرار حوادثهای تلخ وگاه شیرین است و
اینک ماه مهجوری آن یاران دیرین است و
اینک ماه خرداد است
ماه داد خودبستاندنه.خورشید
آری از تباهی ها
واینک ماه آغازبرابر گشتن
یا بهتربگویم ماه آغاز تساوی ها
بله یاران اینک ماه خرداداست
که اصلاحات زاد ازآن
وگشت اینک بدین اوضاع
وهم سبزینه جنبش ،زاده خرداد سرسبزبهاران است
وماه رجعت معمار جاویدان،آن پیرجماران است
مرا یاد است خرمشهرخونین را
پیروزی وآزادی به خرداداست.
واینک ماه خرداداست
جواب تیر فریاداست.........واینک بازخداداست...........

محمودموسایی:شاعرونویسنده سیاسی ....خرداد92

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.