سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ -
- 31 Mar 2020
06 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
شنو این داستان،نیکو بکن گوش


اگر داری تو عقل ودانش وهوش.........شنو این داستان،نیکو بکن گوش
نویسم از برایت داستانی........که بعد از خواندنش حیران بمانی.
ای خردمند وعاقل ودانا........قصه از تحفه آرادانا
قصه احمدی کنم منظوم.....گوش کن همچو در غلتانا
از قضای فلک یک آهنگر...........بود ساکن به شهر سمنانا
واز برای داس ودرومحمود...........تیز کردآهن او به سوهانا
وازبرای زندگی آن مرد............می گرفت مایه ای زدهقانا
چون گذشت زعمر او چنسال...........کوچ کردش به تهرانا
کرد تحصیل علم ودانش ومکتب.......رشته علم وصنعت عمرانا
باحیله و وریا از آن روزش.....شد در پس ریش دائما پنهانا
بر خوان امام نشست شد از خیل بسیج..........زآنوقت نهاد اوپی خود بنیانا
درموسم انقلاب ودر قلب اوین..........زد تیر خلاص بر سر زندانا
شد عازم جبه های جنگ دردهه شصت.....یعنی که منم بسیج وبا ایمانا
چون جنگ بشد تمام در دولت ریش........برخوی وبه اردبیل راند فرمانا
وزبهر ریا وگاه جمع کردن مال............شهردار بشد چند صبا تهرانا
یک دولت خدمتی نهادی بنیان........با یاری مجتبی وآن رادانا
با احمدجنتی مکارم وبا مصباح........گفتا که مرا هاله نور پیشانا
درجای دگربگفت با اهل یقین......با جن مرا رابطه با دیوانا
واز بهر دوای درد ایران مریض.........بس ورد بخواند همچو یک ملانا
واز بهر صفاوبگذشت زمان.....می کرد سفر به مرکز استانا
پوشید به تن کاپشن می رفت سفر.....گاهی به فلسطین وگهی لبنانا
قطع کرد همه رابطه جز چند دیار...سوریه وچادومالی وسودانا
چون رفت نیویورک به شورای ملل... باگوجه پذیراشدنش مهمانا
تا اینکه گذشت چارسال وشدپایانا....دزدید دوباره رای ملت ایرانا
اوبار دگر با زورودغل......در دست گرفت بازهم سکانا
درپاسخ منتقدویا ناراضی.....نامید همه خار وخس نادانا
هرکس که شدی معترض وکردی نقد.....کهریزک وهم اوین در زندانا
یاکشت جوان بسیار بدستوربسیج......مانند نداوشهرتش سلطانا
چون رابطه شد بارهبری تیره وتار....شدمنحرف اوی نام وهم عنوانا
بسیار سپرد دسته ی گل درآب.....تا اینکه رسید آخر و پایانا
اسفند که بود یارغارش همه جا.....ردگشته صلاحیتش از شورانا
باید که دعا کنیم هم نذر ونیاز...اینک شده 8سال وی پایانا 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.