پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 09 Apr 2020
14 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
پیام مجلسیان به روحانی

 

می رسد هردم ز مجلس سوی روحانی پیام...تیغها شان آخته بیرون کشیده از نیام
که اگر غیر از اصول آری وزیر.....می زنیم ما سایه او را به تیر
گر وزیر آری زخیل فتنه گر......یا زکوی منحرف یا اهل شر
رد شود بی شک نیارد رای هیچ.....پس زحرف ما تو هرگز سر مپیچ
منتخب کن یار از خیل اصول...تا که رای آرد شود آسان قبول

..................

در حالی که کمتر از چند روز دیگر به آغاز بکار دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی اعتدال گرا نمانده است فشارهای زیادی از جانب اصول گرایان افول محور بر او وارد شده تا چیدمان وزارتخانه ها بر وفق مرادشان باشد،نزدیکی وارتباط دوستانه روحانی با رهبران اصلاحات بویژه خاتمی وهاشمی این ترس را در اردوگاه اصول گرایان پدیدار کرده که کابینه این رییس جمهور اعتدال گرا از اصلاح طلبان باشد.هرچند برکسی پوشیده نیست بیش از 90 درصد آرای روحانی متعلق به اصلاح طلبان بوده واگر حمایت خاتمی وهاشمی نبود بدون شک روحانی حرفی برای گفتن نداشت ولذا روحانی می بایست بیش از 80 درصد کابینه اش اصلاح طلب باشد البته اصلاح طلبان اعتدال گرا متناسب با شعار روحانی.اما آنچه هویداست اینکه صف آرایی مجلس و اصول گرایان افراطی فضا را به سمتی پیش برده که روحانی ناچار است بیشتر کابینه را متناسب با خواست مجلس واصول گرایان انتخاب کند.موضعه گیری رییس قوه قضاییه،رییس مجلس،مشاوران رهبر،سپاه وبسیج و حوزوی ها ،امامان جماعت ،همه وهمه برضد اصلاح طلبان بوده وبه نوعی اجبار رییس جمهور منتخب است به انتخاب کابینه از میان اصول گرایان ولایی ومیانه رو،سخن اینجاست آیا حسن روحانی قادر خواهد بود با انتخاب کابینه ای متناسب باخواست دیگران نه خواست خود به شعارها و وعده های انتخاباتی خود عمل کند؟

آیا دولتی که در ابتدای کار تابع وفرمانبردار مجلس وسایر قوا باشد برخلاف قانون اساسی که دخالت قوا درکارهم را ردکرده خواهد توانست به وظایف خود عمل کند؟

آیا با انتخاب کابینه ای شبیه به کابینه احمدی نژاد امیدی به بازشدن قفل ها بویژه مسائل بین المللی هست؟

آیا اصلاح طلبانی که با امید به آزادی رهبران دربند خویش وسایر زندانیان سیاسی وبهبودی اوضاع اسفناک کنونی به روحانی رای داده اند برسر مطالبات خویش چانه زنی وایستادگی خواهند کرد ودر صورت ضعف رییس جمهور منتخب او را سرزنش نخواهند کرد؟

آیا اگر روحانی در اتخاذ تصمیمات و انتخاب کابینه به روش محمدمرسی عمل کند ایران نیز به سرنوشت مصر دچار خواهد شد؟

به راستی اگر روحانی به اصلاح طلبان پشت کند درحالی که می داند عامل پیروزیش آنها بوده اند آیا خاتمی وهاشمی به عنوان دو مبلغ ومشوق اصلاح طلبان به حمایت از روحانی مورد مواخذه قرار نخواهند گرفت؟

آیا به صرف انتخاب کابینه از اصول گرایان ولو میانه رو دولت 4ساله روحانی قادر به گشودن قفلی از قفلهای احمدی نژآدی خواهد بود؟

به اعتقاد نویسنده نه تنها فشار مجلس به رییس جمهور بر چگونگی انتخاب کابینه وقرار دادن شرط وشروط خلاف قانون اساسی بوده وبه نوعی دخالت در کار قوه مجریه است بلکه در ادامه دولت را وامدار و مطیع مجلس کرده و ابتکارعمل را از قوه مجریه خواهد گرفت و قطعا دولتی که دست به عصا همراه با ترس از مجلس ایفای وظیفه کند به هیچ وجه ممکن نخواهد توانست به اهداف شعارها وبرنامه هایش عمل کند وجز اتلاف وقت وسرمایه چیز دیگری نخواهد داشت.

اما شخص رییس جمهوری برآمده ازآرای اصلاح طلبان به لزوم بازشدن قفل های سیاسی اقتصادی و....که دراین 8سال براین عرصه ها زده شده است در واقع بیشتر این رای نه گفتن به ادامه سیاستهای احمدی نژادی ویا مشابه آن بود حال اگر قرار باشد دوباره کابینه از همین جنس باشد بدون شک نه تنها قفلی بازنخواهد شد بلکه پلمپی هم افزوده می شود.

دلیل رای دادن اصلاح طلبان به روحانی امید به آزادی زندانیان سیاسی وبهبود شرایط کنونی بوده لذا طبیعی است اگر کابینه ضعیف باشد این شعارها عملی نمی شود والبته رییس جمهور منتخب مورد نقد وسرزنش قرار می گیرد وچه بسا جو حاکم وپایین آمدن آستانه تحمل شهروندان سبب شود بار دیگر به خیابان آیند و سرنوشتی مشابه مصر گریبانگیر ایران شود.

دریک کلام هر وزیر خود کلیدی است برای باشدن قفل مشکلات وزارتخانه اش واگر کابینه از اصول گرایان باشد نمی توان هیچ امیدی به بازشدن قفلی داشت....

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.  

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.