شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -
- 14 Dec 2019
16 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد منفی ۵.۴ درصد تحويل داده است
جرس: محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 بنابر گزارشی كه مركز آمار برای وی ارسال كرده است، منفی 5.4 درصد بوده است. 

به گزارش ایرنا، آقای نوبخت شامگاه يكشنبه در برنامه تلويزيونی پايش از شبكه يك سيما در ادامه گفت که به رغم محدوديت منابع مالی، در مدت باقيمانده سال جاری تلاش دولت بر اتمام طرح های نيمه تمام دولت دهم معطوف است.

معاون رییس جمهوری ميزان نقدينگی بخش خصوصی را ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: تلاش می شود اين حجم نقدينگی به برنامه های هدفمند و افزايش سرمايه در گردش واحدهای توليدی منجر شود.

آقای نوبخت در ادامه گفت: با استفاده از توان كارشناسي مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي، ضمن زمينه سازي براي پرداخت فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال آينده، به احتمال زياد به دو دهك بالا يارانه پرداخت نخواهد شد اما يارانه دهك هاي پايين افزايش خواهد يافت.

وي افزود: با سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي به دهك هاي قطع شده، يارانه غير مستقيم پرداخت خواهد شد و با سرمايه گذاري در زيرساختها و طرح هاي صنعتي، ركود اقتصادي احيا و طرح هاي علمي و صنعتي به اجرا در مي آيد.

معاون رييس جمهوری در پاسخ به سؤالات طرح شده توسط مردم درخصوص طرح مهر آفرين گفت: توقف طرح مهرآفرين كه در روزهاي پاياني دولت دهم با هدف گزينش تعداد زيادی از افراد در سيستم و دستگاه دولتي در قالب استخدام انجام شد، به اين دليل بود كه اين طرح بار مالي حدود ۱۱ هزار ميليارد توماني براي دولت داشت كه در شرايط كنوني منابع دولت براي تأمين اين اعتبارات، ناكافي است. وی گفت: دولت فعلاً اين طرح ر ا متوقف كرده تا بازبينی و بررسی هاي لازم را انجام دهد. به هر حال اگر تعداد كاركنان دولت كمتر بشود، می توانيم درآمد بيشتری را برای كارمندان اختصاص بدهيم.

نوبخت همچنين گفت: با تلاش و مساعدت دو کميسيون اجتماعی و برنامه ريزی مجلس شورای اسلامی، احيای سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در دستور کار هيأت دولت قرار گرفته است. وي همچنين در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد اينكه از میان دو رویکرد "طرح يك ماده اي احياي سازمان يا طرح تفصيلي حاوي ساختار و وظايف"برای تشكيل سازمان برنامه، کدام را می پسندید، اظهار تمایل کرد که مجلس وارد جزييات تشكيل سازمان برنامه نشود.

ارسال به :