پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ -
- 14 Nov 2019
15 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نامه سرگشاده فعالان ایرانی به رئیس جمهور فرانسه در اعتراض به رویه پاریس در مذاکرات اتمی
جرس: گروهی از فعالان ایرانی طی نامه ای به رئیس جمهور فرانسه، از مواضع اخیر این کشور در مذاکرات اتمی انتقاد کرده و خواستار تغییر رویه فرانسه در مذاکرات پیشِ رو شده اند.

 

به گزارش جرس، در بخشی از این نامه سرگشاده که به امضای صدها تن از فعالان ایرانی رسیده، خطاب به فرانسوا اولاند آمده: "به یاد داشته باشیم که تصویر فرانسه و آلمان در حافظه‌ی تاریخی مردم ایران با تصویر دیگر متحدین غربی آنان همیشه متفاوت بوده است. ما مایل نیستیم در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخی در منطقه‌ی خاورمیانه، دولت فرانسه در ذهن مردم ایران طرفدار حل و فصل مسائل از راهی غیر از دیپلماسی معرفی شود. می‌خواهیم یقین کنیم که شما نیز حتما به اندازه‌ی ما نگران عواقب داخلی، منطقه‌ای و جهانی شکست توافق هسته‌ای با ایران هستید. باشد كه توافق هسته‌ای با ایران بتواند سایه‌ی یک جنگ دیگر را از روی منطقه بردارد و ایران را به ایفای نقش مسئولانه‌تری در منطقه تشویق كند و خطر نیروهای بنیادگرا را در تمامی منطقه كم نماید."

 

همچنین اشاره شده است که "باتوجه به این موارد، از آقای رئیس‌جمهور و دولت فرانسه مصرانه می‌خواهیم كه سیاست خود را در این زمینه تغییر دهند و با سایر كشورهای مذاكره‌كننده هماهنگ شوند و این امكان را فراهم نمایند تا دور بعدی مذاكرات با موفقیت به پایان برسد."

 

متن نامه به زبانهای مختلف و اسامی امضا کنندگان به شرح زیر است:

 

نامه سرگشاده از سوی طیف گسترده ای از منتقدان فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی
به آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه


جناب آقای اولاند،
رئیس جمهوری محترم فرانسه
وظیفه‌ی خود دانستیم كه به اطلاع آن مقام برسانیم كه هفته‌ی گذشته ایرانیان و حتی بسیاری از غیر ایرانیان صلح دوست، اخبار مذاكرات ژنو درباره برنامه‌ی اتمی ایران را با جدیت و اشتیاق پیگیری می‌كردند و از این كه می‌دیدند برخلاف یك دهه‌ی گذشته، مذاكرات پیش می‌رود، مسرور و امیدوار شدند كه تحریم‌های ایران برداشته شود و هم‌زمان جامعه‌ی بین المللی هم ضمانت‌هایی را که برای صلح‌‌آمیز بودن برنامه‌ی اتمی ایران مناسب می‌داند، به دست آورد؛ و مهم‌تر این‌که سایه‌ی شوم جنگی دیگر از روی منطقه برداشته شود. انتظار این نبود که دولت شما از روند رو به رشد مذاكرات حمایت نكند و از آن غیر‌منتظره‌تر این كه، مانع اصلی در رسیدن به توافق معرفی شود.


آقای رئیس جمهور!
موضوع برنامه‌های هسته‌ای ایران، از دیدگاه كشورهای مذاكره‌كننده، نه یك مسئله‌ی اختصاصی هر یک از این کشورها، بلكه یك مسئله‌ی جهانی و مرتبط با صلح و امنیت بین‌الملی است. به همین دلیل همه‌ی اعضای ثابت شورای امنیت و آلمان در این مذاكرات حضور یافته‌اند. از همین رو، وقتی پنج كشور دیگر تضمین‌های داده شده از طرف ایران را برای رفع نگرانی‌های بین المللی كافی دانسته‌اند، مخالفت شما این ذهنیت را ایجاد می‌كند كه دولت فرانسه در مسئله‌ی هسته‌ای ایران به جای لحاظ کردن امنیت بین‌المللی و صلح و ثبات منطقه‌ای، منافع برخی دیگر از كشورهای منطقه را در نظر گرفته و به این ترتیب مانع رسیدن به توافق بین المللی می شود.


آقای رئیس جمهور!
ما امضا كنندگان این نامه معتقدیم؛ اكنون كه دولت ایران با سیاست‌های جدید خود می‌كوشد مسیر مناسبی را در تعامل با جهان باز كند، وظیفه‌ی سایر كشورها از جمله فرانسه است كه پاسخ مناسبی به این اقدام دهند. مواضع دولت فرانسه نباید هم‌سو با افراطی‌ترین جناح‌های سیاسی در داخل ایران و افراطی‌ترین دولت‌ها در منطقه‌ی حساس خاورمیانه باشد یا مواضع آنان را تقویت كند.


به یاد داشته باشیم که تصویر فرانسه و آلمان در حافظه‌ی تاریخی مردم ایران با تصویر دیگر متحدین غربی آنان همیشه متفاوت بوده است. ما مایل نیستیم در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخی در منطقه‌ی خاورمیانه، دولت فرانسه در ذهن مردم ایران طرفدار حل و فصل مسائل از راهی غیر از دیپلماسی معرفی شود. می‌خواهیم یقین کنیم که شما نیز حتما به اندازه‌ی ما نگران عواقب داخلی، منطقه‌ای و جهانی شکست توافق هسته‌ای با ایران هستید.


باشد كه توافق هسته‌ای با ایران بتواند سایه‌ی یک جنگ دیگر را از روی منطقه بردارد و ایران را به ایفای نقش مسئولانه‌تری در منطقه تشویق كند و خطر نیروهای بنیادگرا را در تمامی منطقه كم نماید.


باتوجه به این موارد، از آقای رئیس‌جمهور و دولت فرانسه مصرانه می‌خواهیم كه سیاست خود را در این زمینه تغییر دهند و با سایر كشورهای مذاكره‌كننده هماهنگ شوند و این امكان را فراهم نمایند تا دور بعدی مذاكرات با موفقیت به پایان برسد.


La lettre ouverte
Pour le président François Hollande
signé par un large spectre de dissidents culturels, politiques et civils iraniens

Son excellence, Monsieur François Hollande
Le Président de la République française
La semaine dernière les pacifistes iraniens, tout comme tant d’autres à travers le monde, suivaient avec enthousiasme les négociations à Genève concernant le nucléaire iranien. Il y avait beaucoup d’optimisme et d’espoir dans l’air. Après une décennie de « dialogue de sourds », il y avait, cette fois-ci, le sentiment, partagé par beaucoup, qu’on se dirigeait vers la fin des sanctions imposées à l’Iran, vers le constat que le programme nucléaire iranien visait les objectifs civils. Plus important encore, tout le monde espérait que les représentants des six grandes nations faisaient de leur mieux pour empêcher l’irruption de la guerre dans la région.
C’est dire à quel point nous avons été surpris par l’attitude de votre gouvernement, bloquant de fait l’espoir d’un accord gagnant-gagnant.
Cher Monsieur Le Président,
Les préoccupations concernant le programme nucléaire iranien sont, à l’évidence, les mêmes dans la communauté internationale. Par conséquent, compte tenu du fait que les garanties acceptées par l’Iran donnent satisfaction aux cinq autres grandes nations, votre opposition nous interroge : s’agit-il des enjeux qui nous échappent et/ou des pressions venant des forces qui, dans la région, profitent des tensions entre l’Iran et l’Occident ?
Cher Monsieur Le Président,
Nous, signataires de cette adresse, sommes persuadés que le nouveau président iranien cherche l’ouverture. Nous estimons que les grandes puissances, parmi lesquelles la France, devraient y répondre positivement. Une approche négative ne peut profiter qu’aux extrêmes en Iran et dans le reste du Moyen-Orient, région ô combien tourmentée.
L’image de la France et de l’Allemagne dans la mémoire collective iranienne a été différente de celle de leurs alliés occidentaux. Nous ne souhaitons pas que cette image positive soit déformée à cause du blocage de la solution diplomatique par votre gouvernement.
Nous espérons que vous êtes, comme nous, attaché à la réussite de ces négociations. Nous sommes persuadés qu’un accord entre les 5+1 et l’Iran élimine le risque d’une nouvelle guerre dans la région et affaiblit la menace du fondamentalisme au Moyen-Orient.
Nous nous permettons de nous adresser à vous afin de vous demander, ainsi qu’à votre gouvernement, d’assumer un rôle constructif dans ces négociations en adoptant une approche compatible avec celle des autres parties-prenantes et contribuer ainsi à la réussite de celles-ci.
Comptant énormément sur votre compréhension, Veuillez agréer, Monsieur Le Président de la République, nos sentiments les meilleurs.

An Open Letter
To President François Hollande
signed by a wide spectrum of Iranian cultural, political and civic Dissidents

The Right Honourable François Hollande
The President of France
Last week, when Iranians, and many others around the world who support peace, were following news of the Geneva Talks, there was a great deal of hope and optimism in the air. Despite a decade of stagnation, there was a feeling, shared by many, that this occasion might pave the way for the abandonment of sanctions imposed on Iran, and for guarantees on the satisfaction of the peacefulness of the Iranian nuclear programme. More importantly, everyone thought the representatives of the six great nations were doing their best to prevent the eruption of the war throughout the region. This is why we did not anticipate that your government would be inconsistent with the pace of talks, nor indeed become the main obstacle in making a win-win deal.

Dear Mr. President
Concerns about the Iranian nuclear programme are apparently shared universally by the international community. Consequently all five permanent members of the UN Security Council and Germany were present. Therefore, while guarantees deposited by Iran satisfy all other five great nations, your opposition gives the appearance of prioritising self-interest and/or concessions to pressures from regional elements that seek to benefit from a confrontation of Iran and the West.
Dear Mr. President
We, the signatories of this letter, believe the new president of Iran is trying to open up possibilities for engagement with the outside world. We believe the great powers, including France, should respond positively. Only extremists in Iran and elsewhere throughout an extremely volatile region as Middle East, would benefit from a negative response on your part.
The image of France and Germany in the historical memory of Iranians is considerably different from that of their Western allies. We have no desire to see this traditional cordiality lost, as we, as Iranians, perceive that your government is blocking a diplomatic solution. We would like to believe that you are as concerned as we are about the situation, and about the potential failure of the ongoing nuclear talks. We hope that a nuclear agreement between 5+1 can be reached, and that we can remove the shadow of another war from our region. It would, moreover, encourage Iran to take greater responsibility in our region and would curb the threat of fundamentalism throughout the Middle East.
We urge you and your government to undertake a constructive role by accommodation with the other members of talks to lead it towards success.  
Der Offene Brief
Um Präsident François Hollande
unterzeichnet von einem breiten Spektrum von iranischen kulturellen, politischen und bürgerlichen Dissidenten


Seine Exzellenz, Herr François Hollande
Der Präsident der Republik Französisch
für das Iranische Volk wie für viele andere Nationen, die sich um den weltweiten Friedensprozeß bemühen, gaben die Genfer Gespräche und die Atomverhandlungen mit dem Iran in der vergangenen Woche Anlass zu Hoffnung und Optimismus. Nach einer jahrelangen Phase der Stagnation schöpften viele Hoffnung, dass auf der Grundlage ernsthafter Konzessionen von iranischer Seite zum Nachweis der friedlichen, zivilen Nutzung der atomaren Technologie eine Lockerung der gegen den Iran verhängten Sanktionen erfolgen könne.
Wichtiger noch war die Hoffnung aller, dass von den Repräsentanten der sechs großen Nationen im Rahmen der Genfer Gespräche alle Chancen zur Stabilisierung des Friedensprozeßes im Nahen und Mittleren Osten genutzt werden. Umso unverständlicher ist uns die Haltung Ihrer Regierung, sich als Einzige im Reigen der Nationen dieser Chance der Einigung zu versperren und eine greifbare Lösung des Atomstreites mit dem Iran zu verhindern.

Herr Präsident
Sehr geehrter Herr Staatspräsident, die Wichtigkeit einer ausschließlich zivilen Ausrichtung des Iranischen Atomprogramms braucht nicht betont zu werden; sie ist evident und liegt im Interesse der internationalen Staatengemeinschaft. Infolgedessen waren die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und Deutschland anwesend. In Anbetracht der Tatsache, dass die Zugeständnisse der iranischen Regierung im Atomstreit die übrigen fünf großen Nationen ausnahmslos zufriedengestellt haben, erscheint die Weigerung Frankreichs Ausdruck eigener Interessen oder Interessen Dritter zu sein, die möglicherweise von der Konfliktsituation zwischen dem Iran und dem Westen profitieren wollen und an einer friedlichen Lösung und Annäherung gar nicht interessiert sind.

Herr Präsident
Die Unterzeichner dieses Briefes sind vom ernsthaften Wollen des iranischen Präsidenten zu einer Öffnung des Landes und Annäherung an den Westen überzeugt. Wir meinen, dass die bedeutenden Nationen, dies schliesst Frankreich ausdrücklich ein, positiv auf dieses Signal reagieren und die ausgestreckte Hand ergreifen sollten. Von einer negativen Reaktion und Verweigerungshaltung können ausschließlich extremistische Gruppen im Iran und ausserhalb profitieren, insbesondere aufgrund der unbeständigen politischen Situation des Mittleren Ostens.
Das Bild der Franzosen und Deutschen vom Iran und dem iranischen Volk, seiner Geschichte und Kultur galt immer als differenziert und ausgewogen, insbesondere im Vergleich zu der Sicht anderer westlicher Nationen. Wir sind äußerst besorgt, dass die Verweigerungshaltung Ihrer Regierung an einer diplomatischen Lösung des Atomstreites dieses positive und herzliche Bild nachhaltig stört. Wir möchten Sie von der Wichtigkeit überzeugen, dass die Gespräche fortgesetzt und erfolgreich geführt werden.
Wir hoffen, dass mit einer erfolgreichen Einigung und Vereinbarung zwischen den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, Deutschlands und dem Iran der drohende Schatten künftiger militärischer Konflikte im Mittleren Osten vertrieben wird und der Iran in eine neue Rolle der Verantwortung in und für die Region gerückt werden. Dies betrifft künftig auch eine aktive Rolle des Iran in der Kontrolle und im Zurückdrängen des Fundamentalismus im Mittleren Osten.
Wir ersuchen Sie und Ihre Regierung eindringlich, in diesem Sinne bei den folgenden Gesprächen an einer konstruktiven Lösung mitzuarbeiten und die Gespräche zu einem Erfolg zu führen.

Signatories

 

 

  عنوان نام خانوادگی نام   First Name Surname English Title French Title    
    ابراهیمی الهه (زهرا)   Elaheh (Zahra) Ebrahimi        
  جوانان اصلاحطلب آریان پور مجید   Majid Ariyanpour reformist youth jeunesse réformiste    
    آقایی سامناک   Samnak Aghaie        
  روزنامه نگار آگنجی سعید   Saiid Aganji Journalist Journaliste    
    ابراهیم زاده محمد   Mohammad Ebrahimzadeh        
  جوانان اصلاحطلب ابراهیمی عبدالرضا   Abdolreza Ebrahimi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی ابراهیمی محمدرضا   Mohammadreza Ebrahimi college student activist collège militant étudiant    
  فعال سیاسی ابراهیمی مهدی   Mehdi Ebrahimi Political Activist Activiste Politique    
  فعال دانشجویی ابوطالبی احسان   Ehsan Aboutalebi college student activist collège militant étudiant    
    ابولپور سمانه   Samaneh Abolpour        
    ابولپور آسیه   Asieh Abolpour        
  فعال سیاسی احمدزاده حمید   Hamid Ahmadzadeh Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب احمدی مهرداد   Mehrdad Ahmadi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی احمدی مصطفی   Mostafa Ahmadi Political Activist Activiste Politique    
  فعال مدنی احمدی گلاله   Golaleh Ahmadi civil activist activiste civil    
    احمدی دانیال   Danial Ahmadi        
    احمدی غزاله   Ghazale Ahmadi        
  جوانان اصلاحطلب ارجمند سید جمال الدین   Seyed Jamaloldin Arjmand reformist youth jeunesse réformiste    
  موسیقیدان ارجمندی اردشیر   Ardeshir Arjmandi Musician Musicien    
  نویسنده، فعال سیاسی ارسی محمد   Mohammad Arasi Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب اسدی آزاده   Azadeh Assadi reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب اسدی میراردوان   Ardavan Assadi reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب اسفندیاری مازیار   Maziar Esfandiari reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی اسکافی ابراهیم   Ebrahim Eskafi Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار اسلامیه سعیده   Saiedeh Eslamieh Journalist Journaliste    
  روزنامه نگار اسماعیلی سید کوهزاد   Seyed Kouhzad Esmaili Political Activist Activiste Politique    
  استاديار و پژوهشگر حقوق دانشگاه بلونيا اصغری محمد   Mohammad Asghari Professor Professeur d'université    
  پزشک اعتدالی امیر   Amir Étedali        
  فعال اجتماعی، فرهنگی اعتمادی حسین   Hossein Etemadi        
  فعال اجتماعی، فرهنگی افتخاری عبدالرضا   Abdolreza Eftekhari        
    افتخاری علی   Ali Eftekhari        
    افغانی خراسگانی رهام   Roham Afghani Khorasgani        
  فعال سیاسی اقتداری گودرز   Goudarz Eghtedari Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی اقدسی بیژن   Bijan Aghdasi Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب اکبری بویراحمدی میر حامد   Mirhamed Akbari Buer-Ahmadi reformist youth jeunesse réformiste    
  روزنامه نگار الیاسی مهدی   Mehdi Eliasi Journalist Journaliste    
    امامی بهرام   Bahram Emami        
  روزنامه نگار امر آبادی مهسا   Mahsa Amr-Abadi Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی، نویسنده و محقق امیر خسروی بابک   Babak Amirkhosravi Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار امیرآبادیان نزهت   Nezhat Amir Abadian Journalist Journaliste    
  جوانان اصلاحطلب امیری مرضیه   Marzieh Amiri reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی امیری کامران   Kamran Amiri Political Activist Activiste Politique    
    امین الرعایا مهدی   Mehdi Aminolroaya        
    امینی احسان   Ehsan Amini        
  فعال سیاسی انصاری وهاب   Wahab Ansari Political Activist Activiste Politique    
  مدرس دانشگاه انصاری شهره   Shohre Ansari        
    انصاری نیلوفر   Niloofar Ansari        
    اوجانی مریم   Maryam Oujani        
  وکیل دادگستری اولیایی فر محمد   Mohammad Oliayi-far Lawyer Avocat    
    اویسی محمد   Mohammad Oveysi        
    ایزدی مائده   Maedeh Izadi        
  روزنامه نگار ایکدر سولماز   Solmaz Ikder Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی ایوبیان پروین   Parvin Aiobian Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی بابا احمدی دنا   Dena Baba Ahmadi Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب بارک زهی حمید   Hamid Barekzehi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی بارلاس فاریا   Faria Barlas Political Activist Activiste Politique    
  قرآن پژوه بازرگان عبدالعلی   Abdolali Bazargan Quran Scholar Coran Savant    
  روزنامه نگار باستانی مسعود   Masoud Bastani Journalist Journaliste    
    باقری احمد   Ahmad Bagheri        
    باقری رضا   Reza Bagheri        
    باقری لیلا   Leyla Bagheri        
  جوانان اصلاحطلب بال افکن مهرداد   Mehrdad Bal-afkan reformist youth jeunesse réformiste    
    بانک نگین   Negin Banak        
    باهر آرزو   Arezoo Baher        
  جوانان اصلاحطلب باوفا رضا   Reza Ba-vafa reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی بختیارنژاد پروین   Parvin Bakhtiar-nejad Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار بداغی احسان   Ehsan Badaghi Journalist Journaliste    
    بدیهی دریا   Darya Badihi        
  استاد دانشگاه برقعی محمد   Mohammad Borghei Professor Professeur d'université    
    بریمانی مقداد   Meghdad Berimani        
    بلوری رویا   Roya Bolouri        
    بلیغ بهنود   Behnood Baligh        
  فعال سیاسی بنکدار تیرداد   Tirdad Bonakdar Political Activist Activiste Politique    
  فعال دانشجویی به فروتن سارا   Sara Beh Foroutan college student activist collège militant étudiant    
  استاد دانشگاه بهتویی علیرضا   Alireza Behtoui Professor Professeur d'université    
    بهرامی گلاله   Golaleh Bahrami        
    بهرامی محمد   Mohammad Bahrami        
    بهروز بهروز   Behruz Beruz        
    بهزادیان نژاد رضا   Reza Behzadian Nejad        
  جوانان اصلاحطلب بهمنی رحمان   Rahman Bahmani reformist youth jeunesse réformiste    
    بهمنی محمد   Mohammad Bahmani        
  فعال سیاسی، اجتماعی بی غم محمد   Mohammad Bigham Political Activist Activiste Politique    
  استاد دانشگاه بیات آصف   Asef Bayat Professor Professeur d'université    
  جوانان اصلاحطلب بیستون سعید   Saiid Bisotoun reformist youth jeunesse réformiste    
    بیگزاده محمدنقی   Mohammadnaghi Beygzadeh        
  جوانان اصلاحطلب بیگلربیگی محسن   Mohsen Biglarbeigi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی پارسا داریوش   Dariush Parsa Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب پازوکی عباس   Abbas Pazoki reformist youth jeunesse réformiste    
    پزشکی کتی   Kati Pezeshki        
  فعال دانشجویی پناهی شهلا   Shahla Panahi college student activist collège militant étudiant    
  فعال سیاسی پور عبدالله محمد   Mohammad Pour-Abdollah Political Activist Activiste Politique    
    پورامینی پویا   Pooya Pour-Amini        
    پوربهنام بیژن   Bijan Pour-Behnam        
  زندانی سیاسی سابق پورمحمدعلی امید   Omid Pour Mohammadali Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
  فعال سیاسی پورنقوی علی   Ali Pournaghavi Political Activist Activiste Politique    
  زندانی سیاسی پیرزاده بیژن   Bijan Pirzadeh Political Activist Activiste Politique    
    پیرزاده عسل   Asal Pirzadeh        
    تسلیمی ملیحه   Malihe Taslimi        
  جوانان اصلاحطلب تقی پور آرمین   Armin Taghipour        
    تقی پور علی   Ali Taghipour        
    تمجیدی محمد   Mohammad Tamjidi        
    تمیمی فروغ   Forough Tamimi        
  فعال اجتماعی، فرهنگی تهرانی رضا   Reza Tehrani        
  فعال اجتماعی، فرهنگی توحیدی فر محمد حسین   Mohammad Hossein Tohidi Far        
  پژوهشگر تاریخ. روزنامه نگار توکلیان جلال   Jalal Tavvakolian        
  جوانان اصلاحطلب توماج فرشاد   Farshad Toumaj reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب جعفری مهدی   Mehdi Jafari reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی جعفری حسن   Hassan Jafari Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار. فعال سیاسی جلایی پور حمیدرضا   Hamireza Jalaiepour Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی جلایی پور محمدرضا   Mohammadreza Jalaiepour Political Activist Activiste Politique    
    جلیلی شیرین   Shirin Jalili        
  فعال فرهنگی جلیلیان نیما   Nima Jalilian        
  فعال سیاسی جوشنی املشی رضا   Reza Joshani Amlashi Political Activist Activiste Politique    
    چاوشی فرید   Farid Chavoshi        
  مستند ساز حائری نژاد فرید   Farid Haerinejhad        
  فعال سیاسی حاج قاسمعلی علی   Ali Haj-ghasemali Political Activist Activiste Politique    
  استاد دانشگاه حاج قاسمی علی   Ali Haj-ghasemi Professor Professeur d'université    
  فعال سیاسی حاجی زادگان ابوالفضل   Abolfazl Hajizadegan Political Activist Activiste Politique    
    حاجی زاده سلما   Salma Hajizadeh        
    حاجی زاده سمیرا   Samira Hajizadeh        
  روزنامه نگار حبیبی فرنگیس   Farangis Habibi Journalist Journaliste    
  فعال دانشجویی حبیبی رضا   Reza Habibi college student activist collège militant étudiant    
  نویسنده و روزنامه نگار حبیبیان مهدی   Mehdi Habibian Journalist Journaliste    
  نویسنده، فعال سیاسی حجاریان سعید   Saiedeh Hajaryan        
    حدیثی منا   Mona Hadisi        
  جوانان اصلاحطلب حسن پور سارنگ   Sarang Hassanpour reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب حسينى پژوه آرش   Arash Hosseini Pajouh reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی حسینی الهه   Elahe Hosseini college student activist collège militant étudiant    
    حسینی نسرین   Nasrin Hosseini Pajouh        
  روزنامه نگار حسینی نژاد لیدا   Lida Hossein nejhad Journalist Journaliste    
  روزنامه نگار حیدریان جواد   Javad Heydarian Journalist Journaliste    
  فعال اجتماعی، فرهنگی حیدریان محمد کاظم   Mohammad Kazem Heydarian        
  فعال سیاسی حیدریان محسن   Mohsen Heydarian Political Activist Activiste Politique    
    خادم پور مهناز   Mahnaz Khadempour        
  فعال سیاسی خادمی علیرضا   Alireza Khademi Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب خازه امیرحسین   Amirhossein Khazeh reformist youth jeunesse réformiste    
    خاکی منوچهر   Manouchehr Khaki        
    خانجانی حامد   Hamed Khanjani        
  فعال سیاسی ختایی اسماعیل   Esmail Khataie Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی خدابخش رضا   Reza Khodabakhsh Political Activist Activiste Politique    
    خردمند فهیمه   Fahimeh Kheradmand        
    خرمی حسین   Hossein Khorami        
    خزائلی فاطمه   Fatemeh Khazaeli        
    خزایی حسن   Hassan Khazaie        
  نویسنده، فعال سیاسی خزعلی مهدی   Mehdi Khazali Political Activist Activiste Politique    
    خشنود دکتر     Khoshnoud        
  فعال سیاسی خلیق بهروز   Behrouz Khaligh Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب خلیلی اردکانی محمد حسین   Mohammadhossein Khalili Ardakani reformist youth jeunesse réformiste    
    خواجه پور خویی بيژن   Bijan Khaje Pourkhouie        
  زندانی سیاسی سابق خوارزمیان امید   Omid Kharazmian Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
  جوانان اصلاحطلب خوشخوی سارا   Sara Khoshkhoui reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی دارایی نیا زهرا       college student activist collège militant étudiant    
    دانائی محمدرضا   Mohammadreza Danaie        
    دبستانی خشایار   Khashayar Dabestani        
    دبستانی نیکو   Nikoo Dabestani        
    درودی جمال   Jamal Doroudi        
  جوانان اصلاحطلب دشتبانی داود   Davoud Dashtbani reformist youth jeunesse réformiste    
  محقق و نویسنده دقیقیان شیریندخت   Shirindokht Daghighian Philosopher Philosophe    
  جوانان اصلاحطلب دهدشتی عادل   Adel Dehdashti reformist youth jeunesse réformiste    
    دهقانی ژیلا   Jila Dehghani        
  فعال سیاسی دوستدار اکبر   Akbar Doostdar Political Activist Activiste Politique    
    ذاکری بهروز   Behrouz Zakeri        
    ذهابیان اشکان   Ashkan Zahabian        
    رئیسی آرش   Arash Raiisi        
  فعال اجتماعی، فرهنگی راجی محمد رضا   Mohammad Reza Raji        
  روزنامه نگار راد هامون   Hamoun Rad Journalist Journaliste    
    راد حامد   Hamed Rad        
    رامندی الهه سادات   Elahe Sadat Ramandi        
    رامندی هاله سادات   Hale Sadat Ramandi        
    رجبی مهدی   Mehdi Rajabi        
  فعال سیاسی رحمانى آرش   Arash Rahmani Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی رحمانی تقی   Taghi Rahmani Political Activist Activiste Politique    
    رحمانی ناصر   Naser Rahmani        
  جوانان اصلاحطلب رحیم پور سینا   Sina Rahimpour reformist youth jeunesse réformiste    
    رستمی ناصر   Naser Rostami        
  فعال سیاسی رشیدی امیر   Amir Rashidi Political Activist Activiste Politique    
    رضائیان یسنا   Yasna Rezaiian        
    رضائیان مانا   Mana Rezaiian        
    رضاکریمی رضا   Reza Reza Karim        
    رضاييان سياوش   Siavosh Rezaiian        
  جوانان اصلاحطلب رضایی ابولفضل   Abolfazl Rezaie reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال اجتماعی، فرهنگی رضایی عبدالعلی   Abdolali Rezaie        
  فعال دانشجویی رضایی محمد   Mohammad Rezaie college student activist collège militant étudiant    
    رضایی فرهنگ   Farhang Rezaie        
  جوانان اصلاحطلب رضایی نادره   Nadereh Rezaie reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی رضایی راد یاسر       college student activist collège militant étudiant    
  زندانی سیاسی سابق رضوان آزیتا   Azita Rezvan Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
  معلم رضوی عباس   Abbas Razavi        
  روزنامه نگار رفیعی رضا   Reza Rafiei Journalist Journaliste    
  فعال فرهنگی رفیعی مریم   Maryam Rafiei        
    رقاب کورش   Kourosh Reghab        
    رمضانزاده داود   Davoud Ramezanzadeh        
  فعال سیاسی رمضانیان احسان   Ehsan Ramezanian Political Activist Activiste Politique    
  زندانی سیاسی سابق رهایی مهر آرش   Arash Rahaie Mehr Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
    روحانی مهدی   Mehdi Rohani        
  فعال فرهنگی روحانی زاده صبا   Saba Rouhanizadeh civil activist activiste civil    
  فعال سیاسی روحی فرهاد   Farhad Rouhi Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب روشنی داود   Davoud Roshani reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب زارعی قنواتی اردشیر   Ardeshir Zeraie Ghanavati reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب زرشکی مانی   Mani Zereshki reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی زرگریان اسماعیل   Esmail Zargarian Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی زعیم کورش   Kourosh Zaim Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی زمانی هرمز   Hormoz Zamani Political Activist Activiste Politique    
  مستند ساز زمانی سهند   Sahand Zamani        
    زمانی البرز   Alborz Zamani        
  استاد دانشگاه زنگنه حمید   Hamid Zangeneh Professor Professeur d'université    
  فعال سیاسی. پزشک زهتاب حسن   Hassan Zehtab Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی زهتاب ملیحه   Malihe Zehtab Political Activist Activiste Politique    
  فعال مدنی ساکی مرتضی   Morteza Saki civil activist activiste civil    
روزنامه نگار زندانی سیاسی سابق سالک میرحمید   Mir-Hamid Salek Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
  فعال اجتماعی، فرهنگی سالیانی رضا   Reza Saliani        
  فعال اجتماعی، فرهنگی سبحانی هادی   Hadi Sobhani        
  فعال اجتماعی، فرهنگی سپهرى فر تارا   Tara Sepehri Far        
  فعال اجتماعی، فرهنگی سحابی بهرام   Bahram Sahabi        
  روزنامه نگار سحرخیز عیسی   Isa Saharkhiz Journalist Journaliste    
  فعال اجتماعی، روزنامه نگار سحرخیز مهدی   Mehdi Saharkhiz        
  فعال سیاسی سطوت مریم   Maryam Satwat Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاح طلب سعیدزاده محمد   Mohammad Saiidzadeh reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال اجتماعی، فرهنگی سفید غلامعلی   Golamali Sefid        
    سلطانپور سعید   Saiid Soltanpour        
  فعال دانشجویی سلطانی پوریا   Pouria Soltani college student activist collège militant étudiant    
  فعال سیاسی سلطانی سیامک   Sianak Soltani Political Activist Activiste Politique    
    سلیمی نیاز   Niyaz Salimi        
    سمنانى رهبر صدرا   Sadra Semnani Rahbar        
  زندانی سیاسی سابق سهرابی راد محمدحسین   Mohammadhossein Sohrabi Rad Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
  استاد دانشگاه سهیمی محمد   Mohammad Sahimi Professor Professeur d'université    
    سواری شهاب   Shahab Savari        
  جوانان اصلاحطلب سیف سعید   Saiid Seyf reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی سیميارى مرتضى   Morteza Simiyari college student activist collège militant étudiant    
  زندانی سیاسی سابق شاکری علی   Ali Shakeri Political Activist Activiste Politique    
  فعال مدنی شاکری زهره   Zohreh Shakeri civil activist activiste civil    
  فعال مدنی شاکری احمد   Ahmad Shakeri civil activist activiste civil    
  وکیل دادگستری شاکری کاوه   Kaveh Shakeri        
  وکیل دادگستری شاکری کیوان   Keyvan Shakeri        
    شالباف محسن   Mohsen Shalbaf        
  جوانان اصلاحطلب شاهرخ نیا بهروز   Behrouz Shahrokhnia reformist youth jeunesse réformiste    
    شاهوردی سیامک   Siamak Shahvardi        
    شاهین رضا   Reza Shahin        
  مترجم شایان فرشته   Freshteh Shayan interpreter interprète    
    شرف جهان آزیتا   Azita Sharaf Jahan        
  جوانان اصلاحطلب شریفی فرشاد   Farshad Sharifi reformist youth jeunesse réformiste    
    شفاهى شيوا   Shiva Shafahi        
  جوانان اصلاحطلب شفیعی سید هادی   Seyed Hadi Shafiei reformist youth jeunesse réformiste    
  روزنامه نگار شمس فواد   Fovad Shams Journalist Journaliste    
  جوانان اصلاحطلب شهریاری کاظم   Kazem Shahriari reformist youth jeunesse réformiste    
    شهسوار روح الله   Rohollah Shahsavar        
  جوانان اصلاحطلب شیخ محمدی محمد حسین   Mohammadhossein Sheikh Mohammadi reformist youth jeunesse réformiste    
    شیرازی حمید   Hamid Shirazi Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب شیرزاد محمد امین   Mohammadamin Shirzad reformist youth jeunesse réformiste    
    شیرین زاده کاووس   Kavous Shirinzadeh        
  فعال اجتماعی، فرهنگی صادقی حسین   Hossein Sadeghi        
  جوانان اصلاحطلب صالحی محمد امین   Mohammadamin Salehi reformist youth jeunesse réformiste    
  محقق و نوسنده صالحی انوش   Anoush Salehi Researcher and Writer Chercheur et Ecrivain    
    صالحی رادین   Radin Salehi        
    صالحی گل سفیدی ادریس   Edris Salehi Golsefidi        
  فعال دانشجویی صباغ زینب   Zeynab Sabagh college student activist collège militant étudiant    
  زندانی سیاسی سابق صحابه اسماعیل   Esmail Sahabeh Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
  استاد دانشگاه صدری احمد   Ahmad Sadri Professor Professeur d'université    
  جوانان اصلاحطلب صدقگو صادق   Sadegh Sedghgu reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی صدیقی محمد   Mohammad Sedighi Political Activist Activiste Politique    
    صراف پور حامد   Hamed Sarrafpour        
  جوانان اصلاحطلب صفایی پور حمید   Hamid Safaiepour reformist youth jeunesse réformiste    
  تکنو کرات صفری ابراهیم   Ebrahim Safari        
    صفری مهوش   Mahvash Safari        
    صفری لادن   Ladan Safari        
  روزنامه نگار. زندانی سیاسی صمیمی کیوان   Keyvan Samimi Political Activist Activiste Politique    
    صمیمی مریم   Maryam Samimi        
  فعال سیاسی. روزنامه نگار طالب زاده خسرو   Khosroo Taleb zadeh Political Activist Activiste Politique    
  روانشناس طالبی اشکبوس   Ashkbous Talebi Psychologist Psychologue    
  خبرنگار طاهرآبادی آذر   Azar Taherabadi Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی طباطبايي شهاب الدین   Shahaboldin Tabatabaie Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار طباطبایی ریحانه   Reyhaneh Tabatabaie Journalist Journaliste    
  استاد دانشگاه طبری اسفندیار   Esfandiar Tabari Professor Professeur d'université    
    طبیب هبت   Hebit Tabib        
  جوانان اصلاحطلب طهرانچی عطا   Ata Tehranchi reformist youth jeunesse réformiste    
    ظهرابی رضا   Reza Zahrabi        
  فعال سیاسی عابدی ضیا   Zia Abedy Political Activist Activiste Politique    
  فعال دانشجویی عارف پیمان   Peyman Aref college student activist collège militant étudiant    
    عالم فتحی شهرزاد   Shahrzad Alamfathi        
  جوانان اصلاحطلب عالمی حامد   Hamed Alami reformist youth jeunesse réformiste    
  روزنامه نگار. فعال سیاسی عاملی ناصر   Naser Ameli        
    عبادی سارا   Sara Ebadi        
  فعال اجتماعی، فرهنگی عباسقلی زاده مهوش   Mahvash Abassgholizadeh        
  فعال دانشجویی عباسی صالح   Saleh Abbassi college student activist collège militant étudiant    
  فعال سیاسی عباسی بهرام   Bahram Abbassi Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی عباسیان صابر       Political Activist Activiste Politique    
  فعال اجتماعی، فرهنگی عبایی مهدی   Mehdi Abaie        
    عبدالحسینی تقی   Taghi Abdolhosseini        
  جوانان اصلاحطلب عبداللهی حامد   Hamed Abdollahi reformist youth jeunesse réformiste    
  نویسنده، فعال سیاسی عبدی عباس   Abbas Abdi Journalist Journaliste    
    عبدی علی   Ali Abdi        
  فعال مدنی عرب سرخی ساجده   Sajedeh Arab Sorkhi civil activist activiste civil    
    عسگری محمد   Mohammad Asgari        
  فعال اجتماعی، فرهنگی عصاری عباس   Iraj Asaari        
    عصری ایرج   Iraj Asri        
    عظیمی نژادان بیتا   Bita Aziminejadan        
  فعال مدنی علوی بهروز   Behrouz Alavi civil activist activiste civil    
    علوی سید مصطفی   Seyedmostafa Alavi        
    علوی سید مصطفی   Seyedmostafa Alavi        
    علی بخشی امیرحسین   Amirhossein Alibakhshi        
  فعال دانشجویی علی بخشی امیرحسین       college student activist collège militant étudiant    
  روزنامه نگار علیپور فرهمند   Farahmand Alipour Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی علیجانی رضا   Reza Alijani Political Activist Activiste Politique    
    علیزاده بهمن   Bahman Alizadeh        
  فعال سیاسی عمرانی میرحمید   Mirhamid Omrani Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب عمرانی رکاوندی امین   Amin Omrani Rekavandi reformist youth jeunesse réformiste    
  نویسنده عموزاده خلیلی فریدون   Fraydoon Amoozadeh khalili        
  فعال سیاسی غالبی حمزه   Hamzeh Ghalebi Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار غفاریان متین   Matin Ghaffarian Journalist Journaliste    
  روزنامه نگار غلامی نژاد طاهره   Tahere Gholami Nejhad Journalist Journaliste    
    غیائی صنم   Sanam Ghiyaie        
  فعال سیاسی غیاثی بابک   Babak Ghiyasi Political Activist Activiste Politique    
    غیور فریبا   Fariba Ghayour        
  فعال سیاسی فتاپور مهدی   Mehdi Fatapour Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار فتحی مجتبی   Mojtaba Fathi Journalist Journaliste    
  روزنامه نگار فخرايى پويان   Pouyan Fakhraie Journalist Journaliste    
  جوانان اصلاحطلب فخریان جاوید   Javid Fakhrian reformist youth jeunesse réformiste    
    فداکار شهرام   Shahram Fadakar Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی فرجاد فرهاد   Farhad Fardjad Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی فرخنده حمید   Hamid Farkhondeh Political Activist Activiste Politique    
  دین پژوه. نویسنده فرشتیان حسن   Hassan Freshtian Researcher and Writer Chercheur et Ecrivain    
  فعال دانشجویی فرشچی پریسا       college student activist collège militant étudiant    
    فروزان کیوان   Keyvan Forouzan        
  فعال سیاسی فرید سیامک   Siamak Farid        
  فعال اجتماعی، فرهنگی فلاح مرتضی   Morteza Falah        
  پژوهشگر تاریخ فهیمی مهین   Mahin Fahimi        
    فهیمی خسرو   Khosro Fahimi        
  فعال اجتماعی، فرهنگی قاسمی مصطفی   Mostafa Ghasemi        
  فعال اجتماعی، فرهنگی قاسمی فیروز آبادی شهین   Shahin Ghasemi Firoozabadi        
  فعال سیاسی قاضی بهمن   Bahman Ghazi Political Activist Activiste Politique    
  فعال فرهنگی قایدی ثمین   Samin Ghayedi        
  زندانی سیاسی قدیانی ابولفضل   Abolfazl Ghadiani Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی قربانی یدی   Yadie Ghorbani Political Activist Activiste Politique    
  استاد دانشگاه قریشی رضا   Reza Ghoreishi Professor Professeur d'université    
  جوانان اصلاحطلب قلی پور پویا   Pouya Gholipour reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال اجتماعی، فرهنگی قلیزاده علی   Ali Gholizadeh        
    قنبری علی   Ali Ghanbari        
    قهرمانی مصطفی   Mostafa Ghahramani        
  فعال مدنی قوامی فرشته سادات   Freshteh Sadat Ghavami civil activist activiste civil    
    كاظمى بهروز   Behrouz Kazemi        
    كريم قاسمى حامد   Hamed Karim Ggasemi        
  فعال سیاسی کاظمیان مرتضی   Morteza Kazemian Political Activist Activiste Politique    
    کاکازاده عبدالرحمان   Abdolrahman Kakazadeh        
  فعال دانشجویی کاکایی امیر   Amir Kakaie college student activist collège militant étudiant    
    کاویانی زاده کامران   Kamran Kavianizadeh        
  جوانان اصلاحطلب کتابچی مجتبی   Mojtaba Ketabchi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی کرد محمود   Mahmoud Kord Political Activist Activiste Politique    
    کردی علیرضا   Alireza Kordi        
  پزشک کرملو عزیز   Aziz Karamlou        
  فعال مدنی کرملو میلاد       civil activist activiste civil    
    کرمی فرزاد   Farzad Karami        
  روزنامه نگار کریمی روزبه   Rouzbeh Karimi Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی کریمی بهزاد   Behzad Karimi Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی کریمی رضا   Reza Karimi Political Activist Activiste Politique    
    کریمیان رامین   Ramin Karimian        
  استاد دانشگاه کشاورزیان آرنگ   Arang Keshavarzian Professor Professeur d'université    
  فعال سیاسی کلامی شیلا   Shila Kalami Political Activist Activiste Politique    
  زندانی سیاسی سابق کلانتری حسن   Hassan Kalantari Political Activist Activiste Politique    
  فعال سابق دانشجویی کلانتری وِریا   Verja Kalantari college student activist collège militant étudiant    
  فعال فرهنگی کلانتری ایلیا   Ilia Kalantari civil activist activiste civil    
  جوانان اصلاحطلب کیانوش راد ساجده   Sajedeh Kianoush Rad reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب کیقبادی محمد   Mohammad Keyghobadi reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب گل افرا بیژن   Bijan Gol-afra reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی گلرو مهدیه   Mahdie Golrou Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب گلکاری حق سحر   Sahar Golkari Hagh reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی گلمکانی دانا   Dana Golmakani college student activist collège militant étudiant    
  روزنامه نگار لواسانی مسعود   Masoud Lavasani Journalist Journaliste    
    لیاقت لیلا   Leila Liaghat        
  فعال سیاسی مجتهدی سید حسین   Seyedhossein Mojtahedi Political Activist Activiste Politique    
  حقوقدان مجدزاده مینا   Mina Majdzadeh        
  روزنامه نگار محسنی مهدی   Mehdi Mohseni Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی محسنی محمد   Mohammad Mohseni Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نگار محقق صدرا   Sadra Mohaghegh Journalist Journaliste    
    محققی جمیله   Jamile Mohagheghi        
    محمدپور داریوش   Dariush Mohammadpour        
  فعال سیاسی، روزنامه نگار محمدی ملیحه   Malihe Mohammadi Political Activist Activiste Politique    
  فعال مدنی سیاسی محمدی فرحناز   Farahnaz Mohammadi civil activist activiste civil    
    محمدی شهناز   Shahnaz Mohammadi        
  تکنوکرات محمدی پی مهوش   Mahvash Mohammadipey        
  جوانان اصلاحطلب محمدیان جلیل   Jalil Mohammadian reformist youth jeunesse réformiste    
  روزنامه نگار محمدیان مهدی   Mehdi Mohammadian Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی محمودزاده شکوه   Shokouh Mahmoudzadeh Political Activist Activiste Politique    
    محمودیان بهروز   Frahnaz Mohammadi        
  فعال مدنی مرادويسى بلال   Balal Moradveysi civil activist activiste civil    
  جوانان اصلاحطلب مرعشی سید علی   Seyedali Marashi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال مدنی مروستی هوشمند   Hooshmand Marvasti civil activist activiste civil    
  فعال سیاسی مزروعی حنیف   Hanif Mazrouie Political Activist Activiste Politique    
  نماینده سابق مجلس.فعال سیاسی مزروعی رجبعلی   Rajabali Mazrouie Political Activist Activiste Politique    
  فعال دانشجویی مسیبیان اشکان   Ashkan Mosibian college student activist collège militant étudiant    
  جوانان اصلاحطلب مشایخ میثم   Meisam Mashayekh reformist youth jeunesse réformiste    
    مصاحب علیرضا   Alireza Mosaheb        
  فعال سیاسی مظفری مهدی   Mehdi Mozzafari Political Activist Activiste Politique    
    مظفری زهرا   Zahra Mozzafari        
  فعال مدنی معبدی بابک   Babak Mobedi civil activist activiste civil    
  فعال سیاسی معجری بیژن   Bijan Majeri Political Activist Activiste Politique    
    معصومی یاسر   Yaser Massoumi        
    معينى فیض آبادی محمدرضا   Mohammadreza Moini Feyzabadi        
    مقدادی مهدی   Mehdi Meghdadi        
  فعال اجتماعی، فرهنگی مقیمی هادی   Hadi Moghimi        
  فعال مدنی ملتی فهیمه   Fahimeh Mellati civil activist activiste civil    
    ملک بهمن   Bahman Molk        
  فعال سیاسی. کنشگر محیط زیست ممبینی امیر   Amir Mombini Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی ممکن مهدی   Mehdi Momken Political Activist Activiste Politique    
  خبرنگار منتظری جواد   Javad Montazeri Journalist Journaliste    
  فعال سیاسی. روزنامه نگار منتظری امید   Omid Montazeri Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی منصوری احسان   Ehsan Mansouri Political Activist Activiste Politique    
    منظم مجید   Majid Monnazam        
    منقش فائزه   Faezeh Monaghesh        
  نویسنده، فعال سیاسی مهاجرانی سید عطالله   Seyed Attaollah Mohajerani Former Minister Ancien ministre    
    موحد مجید   Majid Movvahed        
    موحدی صفا   Safa Movvaheddi        
  فعال سیاسی موسوی سید محمد امین   Seyed Mohammadamin Moosavi Political Activist Activiste Politique    
  نماینده سابق مجلس موسوی خوئینی علی اکبر   Aliakbar Mousavi Khoyini Former MP L'ancien député    
  فعال اجتماعی، فرهنگی موسوی کوهپر سید مهدی   Sayd Mehdi Moosavi Koohpar        
  جوانان اصلاحطلب میرحسینی سید سعید   Seyed Saiid Mirhosseini reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال اجتماعی، فرهنگی میردامادی هاجر   Hajar Mirdamadi        
  فعال سیاسی میردامادی یاسر   Yaser Mirdamadi Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی میرزاوند محمود   Mahmoud Mirzavand Political Activist Activiste Politique    
  نویسنده.روزنامه نگار نبوی ابراهیم   Ebrahim Nabavi Journalist Journaliste    
    نجفی مجتبی   Mojtaba Najafi        
  جوانان اصلاحطلب نجفیان آرش   Arash Najafian reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال اجتماعی، فرهنگی نعمتی محمد جواد   Mohammad Javad Nematti        
  جوانان اصلاحطلب نقاشی حسین   Hossein Naghashi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی نقدی کاوه   Kaveh Naghdi college student activist collège militant étudiant    
    نگاه بهرام   Bahram Negahdar        
  تحلیلگر مسایل راهبردی نگهدار فرخ   Farrokh Negahdar Political Activist Activiste Politique    
  زندانی سیاسی سابق نوذر مهدی   Mehdi Nozar Former political prisoner Ancien Prisonnier Politique    
  فعال سیاسی نورانى نژاد حسين   Hossein Nouraninejad Political Activist Activiste Politique    
  استاد دانشگاه نوربخش مهدی   Mehdi Nourbakhsh Professor Professeur d'université    
  فعال سیاسی نوری احمد   Ahmad Nouri Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب نیکجو محمد امین   Mohammadamin Nikjou reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب نیکخواه حسین   Hossein Nikkhah reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال دانشجویی نیکخواه حمید   Hamid Nikkhah college student activist collège militant étudiant    
    نیکزاد بهنام   Behnam Nikzad        
    نیمایی محمد   Mohammad Nimaie        
    هادوی احمد   Ahmad Hadavi        
  فعال دانشجویی هاشمی سورنا   Sorena Hashemi reformist youth jeunesse réformiste    
  فعال سیاسی هاکوپیان واهاک   Vahak Hakoupian Political Activist Activiste Politique    
  جوانان اصلاحطلب هدایتی سید حنظله   Masoud Hedayati reformist youth jeunesse réformiste    
    هدایتی مریم   Maryam Hedayati        
    هدایتی زهره   Zohreh Hedayati        
  ضد جنگ همایی هاجر   Hajar Homaie Peace Activist militant pour la paix    
  فعال سیاسی همتی پروین   Parvin Hemmati Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی همتی توران   Touran Hemmati Political Activist Activiste Politique    
  فعال سیاسی همتی مسعود   Masoud Hemmati        
  فعال سیاسی هنری علی   Ali Honari Political Activist Activiste Politique    
  روزنامه نویس هوشنگی حمید   Hamid Houshangi        
  فعال سیاسی وثوقی داریوش   Dariush Vosughi Political Activist Activiste Politique    
  فعال اجتماعی، فرهنگی وحیدی سراج الدین   Serajaldin Vahidi        
  فعال سیاسی وزیری طهماسب   Tahmaseb Vaziri Political Activist Activiste Politique    
    وطن لیدا   Lida Vatan        
  فعال دانشجویی وطن شناس سامان   Saman Vatanshenas college student activist collège militant étudiant    
  فعال دانشجویی ولی پور روشنک   Rooshanak Valipoor college student activist collège militant étudiant    
  فعال مدنی ولیان پور جهان   Jahan Valianpour civil activist activiste civil    
  فعال دانشجویی یارویسی ویدا   Vida Yarveisi college student activist collège militant étudiant    
  جوانان اصلاحطلب یزدی حسین   Hossein Yazdi reformist youth jeunesse réformiste    
  جوانان اصلاحطلب یوسف زاده یاسر   Yaser Yousefzadeh reformist youth jeunesse réformiste    
  نماینده سابق مجلس یوسفی اشکوری حسن   Hassan Yousefi Eshkevari Former MP L'ancien député    
  فعال اجتماعی، فرهنگی یونسی سلی   Soli Younesi        
  فعال سیاسی یونسی حسن   Hassan Younesi Political Activist Activiste Politique    
            Hemmati        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
ارسال به :