پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ -
- 09 Apr 2020
14 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
آینه و زنگار
اینروزها سی و پنج سال به پایین ها را بیشتر میخوانم و گوش میدهم تا سی و پنج سال به بالاها را 


اینروزها طبیعی است که به سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن ٥٧ فکر میکنم. بیش از هر چیز دیگری می اندیشم که من و امسال من سی و پنج سال فرصت داشته است که بسیاری حرفها را در باره این انقلاب بزند. بدلایل حرفه ای و آکادمیک اکثرقریب به اتفاق حرفهای من به زبان مادری من که زبان این انقلاب هم هست نبوده است.از این بابت نه تاسفی دارم و نه جای تفاخری هست. بازی روزگار بوده است؛خوب یا بد، کم یا زیاد؛ مفید یا مضر. به هر حال حرفهایی بوده است که به عقل ناقص من آمده و تحقیق کرده اندیشده و نوشته ام.

اینروزها سی و پنج سال به پایین ها را بیشتر میخوانم و گوش میدهم تا سی و پنج سال به بالاها را. نه سی و پنج سال به بالا ها را که هم نسل های خودم باشند عاری از حرف جدید میدانم و نه سی و پنج سال به پایین ها را ضرورتا کاشفان فروتن حقیقتی. اما فکر میکنم این دسته دوم با ضرس قاطعتر و سرنوشت و آینده پیچیده تری با تاریخ این انقلاب تحقیق میکند و می اندیشد و می نویسد. این تاریخ برای آنها همان آیینه آینده شان است. نسل من اگرخیلی هم همت کرده باشد زنگار پشت این آ ینه است. این آینه اگر قرار است که غماز باشد زنگار نسل من باید خودش را خاضعانه در پشت آن رخ ناظربداند.

فیس بووک نویسنده 


 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :