چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ -
- 20 Nov 2019
22 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
اختصاصی جرس/ پیدا و پنهان دروغ و حقیقت در بند ۳۵۰ اوین - بخش دوم
جرس: متن زیر تحت عنوان "پیدا و پنهان دروغ و حقیقت در بند ۳۵۰ زندان اوین"، توسط گروهی از زندانیان نگاشته و برای جرس ارسال شده است، که گویای بخشی از حوادث هفته گذشته در آن زندان است، که مقامات و رسانه های حکومتی به کذب گویی و قلب واقعیت در مورد آن پرداخته اند.  

 

قسمت نخست این متن روز گذشته منتشر شد و دومین قسمت آن در پی می‌آید:

 

کارگردان و سناریوپردازان مهاجم به بند 350 فیلمی از برخی از وقایع و رخدادهای این بند نشان داده اند که در اکثر موارد تنها بخش تحریف شده ای از وقایع را به نمایش درآورد. اگر اندک انصاف حقیقت جویی نزد جویندگان احتمالی حقیقت، هیئت های تحقیق وعده داده شده از سوی دفتر رئیس جمهوری و مجلس وجود داشته باشد، با مراجعه به فیلم های دوربین های مورد نظر می توانند شاهد رفتار مغایر با قانون مهاجمان به بند 350 زندان اوین باشند.


1ـ چهار تا پنج دوربین پرتابل در حیاط زندان و همچنین دوربین حفاظتی حیاط می تواند برخورد متعارف اعتراض گونه زندانیان را که در همه موارد عادی بازرسی نشان می دهد که زندانیان با چرخیدن در حیاط بند شعار "یا حسین حسین" سر می دادند و سرود "ای ایران و یار دبستانی" را زمزمه می کردند. ساعت مشاهده این رخداد ده صبح می باشد.


2 ـ دوربین حفاظتی اتاق یک و اتاق سه، از ساعت 9:30 تا ساعت 10 صبح که نشان از همکاری زندانیان حاضر در اتاق ها و همچنان انجام بازرسی توسط ماموران دارد، از ساعت 10 صبح به بعد و پس از ورود گارد باتوم به دست به اتاق، ضرب و شتم و بالا گرفتن اعمال خشونت را از دوربین حفاظتی اتاق های مذکور دنبال کرد و هم می توان دلیل خشم یکباره زندانیان حاضر در حیاط را که دیگر آرام گرفته بودند را دریافت که به یکباره آنان را ابتدا به پشت پنجره اتاق یک و پس از حمله قلبی یک زندانی به پشت پنجره درب خروجی حیاط گسیل کرد.


3 ـ این وقایع که آغاز خشونت ها را نشان می دهد از دوربین پرتابل مهاجمان که از خروجی در حیاط تراکم زندانیان پشت پنجره اتاق یک را نشان می دهد می توان دید. بررسی این دوربین ها نشان می دهد که پس از بلند شدن فریاد زندانیان اتاق یک به یکباره فضای آرام بند 350 دگرگون شد. دوربین های کتابخانه و چراغ خانه و دوربین پیجر حول و حوش ساعت یازده صبح حتما وقایعی چون انتقال اسرای اتاق یک و اتاق سه را در حالیکه چشم بند و دستبند زده شده بودند و برای انتقال از زندان از پله ها بالا می رفتند و همزمان صدها سرباز باتوم بدست تونلی برای عبور آنان تشکیل داده بودند و گاه فحاشی کرده و ضرب وارد می کردند را به بیننده عرضه خواهد کرد.


4 ـ برای فهمیدن دلیل اعمال فشار زندانیان به در قفل شده حیاط و باز شدن ناگهانی آن می توان به تصاویر ثبت شده از دوربین حیاط حول و حوش ساعت یازده تا دوازده مراجعه کرد که یک بیمار قلبی در حیاط منتظر اعزام به بیمارستان و بازشدن در خروجی است. همچنین مراحل حضور سربازان و شکستن شیشه ها توسط سربازان باتوم بدست و لباس شخصی ها و پاشیدن آن به سر و صورت زندانیان که در حیاط حضور داشتند را می توان حول و حوش ساعت دوازده چک کرد.


5 ـ عمده ضربات منجر به خونریزی زندانیان در انتهای خروجی راهروی منتهی به درب زندان صورت گرفت. اتفاقاتی که تا حد زیادی در گزارش ها مغفول مانده است و پس از بازگشت برخی از اعزام شدگان به انفرادی تشریح شده است. این قسمت که آخرین کریدور قبل از خارج شدن از زندان است فاقد دوربین حفاظتی است. زندانیان نقل می کنند سربازان در همین نقطه ضربات باتوم حواله سر و صورت زندانیان کردند و به همدیگر توصیه می کردند در این نقطه ضربات را فرود بیاورند. اگرچه شرح تصاویری از این وحشی گری در دوربین ها ضبط نشده است اما می توان با مراجعه به دوربین های حفاظتی بند انفرادی 240 از ساعت یک بعدازظهر تا اواخر شب رسیدگی های احتمالی زخمها و جراحت های زندانیان را در سلول های انفرادی خود ملاحظه کرد و با مقایسه چهره ها با آخرین تصاویر ثبت شده در بند 350 متوجه شد چه وحشی گری هایی در میانه راه 350 تا 240 بر سر زندانیان پیاده شده است.


ادامه دارد...

ارسال به :