چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -
- 16 Oct 2019
15 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
دور هم می خندیم....
به مملکتی که تا چند سال آینده خشک است و بحران آب دارد. مملکتی که بیکاری مشکل اصلی جوانش شده، مملکتی که طبق آمارهای خودشان اعتیادش سربه فلک کشیده،  


طرح و تصویب اولیه مجلس شاید دست مایه طنز این روزهایمان شود . شاید دورهمی به آن بخندیم. به جماعتی که معلوم نیست به نمایندگی از چه کسی برای شخصی ترین امور زندگیمان برنامه می چینند و یادشان رفته این مملکت کارهای واجب تر و بحران های مهم تر دارد. مملکتی که درصد بالایی از مردمانش مشکل نان دارند.

مملکتی که تا چند سال آینده خشک است و بحران آب دارد. مملکتی که بیکاری مشکل اصلی جوانش شده، مملکتی که طبق آمارهای خودشان اعتیادش سربه فلک کشیده، مملکتی که پنجره جمعیتی جوانش برای رشد و توسعه مفید نبودند و کثرتشان شدبالارفتن آمارهای بیکاری و فساد و طلاق و اعتیاد و ... .

خنده هم دارد.برای مشکل پیری جمعیت سیاست تشویقی فهمیده می شود. توصیه فرهنگی فهمیده می شود. اما اجبار و سیاست هایی از این دست، به جای اینکه بنشینند فکری به حال امروزمان کنند خنده دار است.

مجلسی که جمعیت جوان امروزش را به خدا سپرده و به فکر تولید جوان برای سی سال اینده است، آن هم به شکلی که تعرض به حریم زندگی افراد قلمداد می شود. چنین مجلسی و چنین نمایندگانی که هر روز و هر ساعت مصاحبه ای می کنند که در نهایت خودشان باید تکذیبش کنند، مجلسی که نمایندگانش نمایندگی نمی کنند، خنده هم دارد!

از آن خنده های تلخ. از همان هایی که باید در دلت مدام فحش بدهی که وقتی این ها انتخاب می شدند مردمانم به چه می اندیشیدند؟ به انتخاب؟ به انتقام؟

دور هم می خندیم. ... 

منبع: فیس بووک نویسنده 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :