دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ -
- 18 Nov 2019
19 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
من ازچه کسی می ترسم !


نه ازسلطان نه ازخاقان نه ازفغفورمی ترسم
نه ازهیتلــرنه ازچنگیـزنه ازتیمـورمی ترسم

نه ازشـدادونمـرودونه ازجالـوت ونه فـرعون
نــه حتــی ذره ای ازبـلعــم بــاعــورمی ترسم

نه ازاین تازه نازی هاوفاشیست های امروزی
کـه هستنــد ازشعــور وآدمـیــت دورمی ترسم

نه ازآدم کشی های تروریست های خون آشام
کـه فعـال انـد انـدرکــابـل ولاهــور می ترسم

نــه ازبـوکـوحــرام وطـالبـان وجبهــه نصـرة
نـه ازاین داعش خون خواره مزدورمی ترسم

نه ازدیو و نه غول واژدها با شد مرا ترسی
نه ازمـارورطیـل وعقـرب وزنبورمی ترسم

نه باکی ازپلنگ وگـرگ خون آشـام دارم من
نه ازشیـرژیــان و« ببرایشناپور» می ترسم

نه ازایـن پـاسپورتـی کـه گـرفتم چندروزپیش
بـود با مهرممنوع الخـروج ممهور می ترسم

نه ترسـی دارم ازبیماری وجـراح وجـراحـی
نه ازقیچی نه ازچـاقـونه ازسـاطـورمی ترسم

نه ازمـردن نه ازتـاریکـی وتنـگـی گـورخـود
نه حتی از نکیر و منکر انـدرگـور می ترسم

از اینها هیچیک ترسی ندارم من به دل ، اما
چـو بینم پـاسـداری را زراه دور، می ترسم!! 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.