پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ -
- 21 Nov 2019
23 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
امام هدایت وآزادی
 اهل سنت ومحبت امام حسین(ع)


جای هیچ گونه تکلف وتردیدی نیست که اگر امام حسین(ع) را امام هدایت وآزادی بنامیم واز سیره وسیرتش قبساتی برای طی کردن مسیر زندگی پر از ناملایمات وانحرافات امروزی بگیریم ودر پرتو حیات عالمانه وسعادتمندانه ایشان روشی را برای رسیدن به اهداف وآرمان‌های بلند انسانی در پیش بگیریم.چگونه از اخلاق ومنش این امام همام بهره مند نشویم که از هر نظر اسوه والگویی برای مومنان وموحدان است وخودش از خاندانی بر خاسته است که به تائید وتاکید قرآن تا قام قیامت مشعلدار هدایت ونجات انسانیت می باشند ومحبت ودوستیشان مایه مباهات هر انسانی است ،زیرا محبت آنان موجب رسیدن به محبوب حقیقی یعنی خداوند متعال است که پوشش دهنده همه محبت هاست ،مسلمانان از زمان پیامبر (ص) تا امروز به این محبت ودوستی افتخار می کنند وبه این وصیت پیامبر (ص) عمل می کنند که فرمود:أدبوا أولادکم علی ثلاث خصال :حب نبیکم وحب أهل بیته وعلی قراءة القرآن(تخریج دیلمی)

یاران وشاگردان پیامبر (ص)به این وصیت عمل کردند وجز عده‌ای معدود از طایفه بنی امیه که با مخالفت با این خانواده وهتک حرمت آنا وشهادت شهسوار کربلا ننگ ابدی را به جان خریدند هیچ مسلمانی را نمی توان یافت که مدعی محبت وولایت آنان نباشد ،روایت شده است که عمر بن خطاب به زبیر بن عوام گفت:بیا به ملاقات حسن بن علی برویم،اما او اندکی تاخیر کرد ،عمر گفت:آیا نمی دانی که عیادت بنی هاشم فریضه است وملاقاتشان سنت است(غالیة المواعظ، ص۶۲۰) اهل بیت پیامبر دارای دو فضیلت اند،فضیلت خانوادگی وانتساب به سرور کائنات ومفخر موجودات وفضیلت همنشینی ومصاحبت با خاتم پیامبران است که افتخاری بس بزرگ ومنزلتی بس ار جمند در نهضت عظیم وجاودان اسلامی است وهیچ کتابی از کتب کلامی وعقیدتی اهل سنت را نمی یابی مگر اینکه بابی را به فضائل اهل بیت نبوت اختصاص داده ودر این مورد قلم فرسائی نموده اند وحتی إبن تیمیه عقیده اهل سنت را در این باره در کتاب العقیدة الواسطیه بیان نموده وگفته است :أهل سنت أهل بیت پیامبر(ص) را دوست دارند وبه وصیت پیامبر در باره آنان عمل می کنند :أذکرکم الله فی أهل بیتی ،أذکرکم الله فی أهل بیتی ،(صحیح مسلم ،کتاب فضائل الصحابة باب فضل علی ،ج۵ ص۱۸۸)

وهنگامی که اقبال لاهوری در باره حضرت فاطمه می گوید:
مریم از یک نسبت عیسی عزیز
از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

واهل بیت که حضرت علی رمز ونماد شخصیت معنوی آنان است پرورش یافته مکتب پیامبر از لحاظ علمی وروحی وآشنا به مقاصد دین والای اسلام وجان فدای استاد ومرشدش در همه لحظات عمرش بوده است.وچگونه امام حسین(ع)که عصاره فضائل این خانواده وتربیت یافته پاکترین ومعصومترین خاندان موجود در کره زمین ومنادی راه نمائی ثقلین می باشند مورد توجه جد بزرگوار وپیروان مخلصش قرار تگیرد ونمی توان خودرا مسلمان دانست اما نسبت ریحان بوستان نبوت بی‌اهمیت بود ،واز عطر دلاویز او خودرا مست نکرد .رسول خدا در باره امام همام می فرماید :حسین منی وأنا من حسین ،أللهم أحب من أحب حسینا،حسین سبط من ألاسباط (فضائل الصحابة ،رقم ،۱۳۶۱)

بنابر این با توجه به این فرموده گرانسنگ نبوی به طور قاطع گفت :که محبت نبی وبغض امام حسین با هم قابل جمع نیستند ومطمئنا هر مسلمانی اگر به دنبال تحقق واجابت دعای فرستاده خداوند باشد باید محبت فرزند ونوه‌اش را جزء عادات وعمل قلبی خود قرار دهد وممکن نیست کسی ادعای محبت پیامبر(ص) را داشته باشد ولی از ایشان اطاعت نکند زیرا محبت اهل بیت از آثار عمل به سنت ایشان واهتدا به هدی رسول خاتم وتوصیه به احترام ومراعات مکانت آنان است که از سوی بسیاری از محدثان ،فقهیان وشاعران زیادی ذکر شده است .ذکر فضائل وکرامت‌های آن شخصیت بزرگ از زبان صحابه ویاران پیامبر (ص) در کتاب‌ها ی بسیاری روایت شده که ذکر نام هر یک از آنان به درازا می کشد کتاب‌های أسد الغابه(۱/۴۹۶)، کنز العمال (۲/۲۶۱) ،البدایة والنهایه(۸/۳۶ ) ،مشکاة المصابیح۳/۳۷۰،مشکاة المصابیح،۳/۳۷۷،صحیح البخاری،۵/۳۳،سنن الترمذی ،۵/۶۱۴،سنن إبن ماجه ،۱/ا۵۶،المعجم الکبیر،۳/۲۰،صحیح مسلم،۷/۱۳۰،وبسیاری از کتاب‌های مرجع ومنبع حدیثی وتفاسیر مملو از فضائل اهل بیت بویژه امام شهیدان امام حسین می باشد.
ابو سعید خدری روایت کرده است که پیامبر (ص)در فضیلت حسنین (رض)فرمود"الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة" ونیز فرمود:هرکس حرمت اسلام ،من وخانواده دام را نگاه دارد دین ودنیایش را حفظ خواهد کرد(المعجم الکبیر،۳/۱۲۶)

ابوبکر صدیق گفته است: أرقبوا محمدا (ص)فی أهل بیته)یعنی کسی که پیامبر را دوست دارد باید خانواده‌اش را دوست داشته باشد وکسی که می خواهد خودرا به پیامبر نزدیک کند باید خانواده‌اش را گرامی بدارد وبر خشنودی وأدای حقوق آنان اقدام نماید ودر بردباری وفداکاری ،وفا ،علم وکرم وتمسک به قرآن وسنت به آنان تاسی جوید(ریحانة النبی ،ص۳۵)

داستان طواف خانه خدا از سوی امام زین العابدین واستقبال حجاج از ایشان وسؤال هشام بن عبدالملک که او چه کسی است ؟وپاسخ فرزدق خواندنی است.
هذا ابن خیر عبادالله کلهم هذا التقی النقی الطاهر العلم
(الموسوعة الصوفیة،ص۴۳۳)

امام شافعی درباره محبت اهل بیت می گوید:
یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن أنزله
یکفیکم من عظیم الذکر أنکم من لم یصل علیکم لا صلاة له

در باره لعن یزید شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است:هرکس امام حسین را شهید نموده ویا در کشتنش معاونت داشته ویا خرسند بوده ،لعنت خدا وفرشتگان ومردم بر اوباد (مجموع الفتاوی ج۴ ص۴۳۷)

آنچه که می توان از نوشته‌ها وبیانات عالمان اهل سنت در باره محبت اهل بیت استنباط نمود دوری از افراط وتفریط ودیدگاهی عاقلانه وعرفانی وبا اسلوبی صحیح ومعتدل است که موجب تقریب ووحدت مسلمین وتقویت روابط بین مسلمانان وزدودن شکوک وابهامات است.محبتی که بدور از سوء استفاده ویا استثمار افراد ساده لوح ویا دجمع آوری مال وخدم وحشم می باشد بلکه بر عکس موجب فلاح ورستگاری ورسیدن به بهشت جاودان است.محبتی که به معنای حرفی است یعنی محبت آنان به سبب محبت خدا ورسولش که عبادت وفرمانبرداری است.محبتی که موجب معرفت کامل به ذات ذوالجلال وشناخت درست وصحیح پروردگار می باشد .

شیخ سعید نورسی امام حسن وامام حسین را دوماه درخشان برای این سلسله مبارک ونورانی می داند که موجب ادامه نسل پیامبر ومشتعل نگه داشتن خورشید فروزان نبوت وسیره او می باشند.او انتساب به اهل بیت نبوت را مایه فخر واعتزاز می داند وارتباط آنان را با شجره نبوت سبب برتری بر دیگران می داند(المکتوبات ص۵۶۸) ونیز ایشان می گویند :اهل بیت منبع عظیم سنت مطهر ومدافع آن وملتزم ومکلف به آن هستند ومراد از آل بیت از حیث وظیفه رسالت پیروی از سنت پیامبر است وکسی که سنت شریف را رها می کند در حقیقت از آل بیت نیست ونمی تواند از هواداران راستین اهل بیت باشد (اللمعات ص۳۱) نورسی محبت فراوان وفوق العاده پیامبررا به حسنین در کودکی یک محبت وشفقت فطری نمی داند که از احساس دلسوزی پدرانه سرچشمه گرفته باشد بلکه آن را آغاز یک سلسله نورانی می داند که یکی از مهمترین وظایف بزرگ نبوت را انجام می دهد .

امام حسین یکی از صحابه بزرگوار ویکی از فقیهان ومحدثان برجسته‌ای است که برخلاف صحابه‌ای مانند عبدالله بن عمر ودیگران سکوت ومماشات در مقابل حکومت جائر را جایز نمی دانست وعدم بیعت بایزید ودست رد زدن بر سینه معاویه وقیام بر ضد حکمران مستبد درسی تاریخی برای همه آزادی خواهانی است که زیر بار ظلم وزور ستمکاران نمی روند.داستان جهاد ومبارزه امام حسین به مسلمانان درس داد که مسلمان ومومن واقعی وپیرو راستین سنت پیامبر (ص)نباید در برابر استبداد ،ستم وفسق وفجور سر تسلیم خم کند ونباید به خاطر قدرت وتجهیزات ظاهری وسطحی دشمنان اسلام به این بهانه که عده وعده‌اش کم است از حمایت حق و خدمت اسلام سر باز زند یا روش سیاسی منافقانه اختیار نماید (شهسوار اسلام ص۳۰) عالمان اهل سنت معتقدند که پیامبر جهاد خارجی را به مسلمانان آموخت وامام حسین جهاد داخلی را وبه همین دلیل هنگامی که فساد به ارکان حکومت اسلامی راه پیدا کرد خودرا موظف دانست تا برای اصلاح دین جدش قیام نماید وجان خود وخانواده‌اش را فدای آرمان‌های بشری ودینی بنماید.

شاعران اهل سنت چه ایرانی ویا غیر ایرانی اشعار زیبایی در وصف امام حسین سروده اند که از سنائی وعطار ومولانا وسعدی وجامی تا اقبال لاهوری وشیخ رضای طالبانی حق مطلب را به خوبی ادا کرده اند.عطار نیشابوری:

کیست حق را وپیغمبررا ولی آن حسن سیرت ،حسین بن علی

شیخ رضای طالبانی:
لافت از عشق حسین است وسرت بر گردن است
عشقبازی سر به میدان بلا افکندن است
سنیم سنی ولیکن حب آل مصطفی
دین وآئین من و آباء واجداد من است
شیعه وسنی ندانم دوستم با هر که او
دوست باشد ،دشمنم آن را که با او دشمن است

اقبال لاهوری:
آن امام عاشقان پور رسول سرو آزادی زیستان رسول
چون خلافت رشته از قرآن گسیخت حریت را زهر اندر کام ریخت
خاست آن سر جلوه خیر الامم چون سحاب قبله باران در قدم
بر زمین کربلا بارید ورفت لاله در ویران‌ها کارید ورفت
تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد
بهر حق در خاک وخون گردیده است پس بنای لا اله گردیده است
رمز قرآن از حسین آموختیم زآنش او شعله‌ها اندوختیم

نمی توان در یک مقاله یا در یک کتاب به خصوصیات یکی از انسان‌های ماورائی وکامل پرداخت وهمه آن هارا ذکر کرد ،شخصیتی که از غذای حقیقی قرآن تغذیه نموده واز آبشخور سنت نبوی سیراب شده واز نورانیت ایمان منور گشته وبه شرف اسلام مشرف شده وبه اوج کمالات رسیده ووارث خاندان نبوت وپدر معنوی همه عرفا و بزرگمردان جهان معنوی وروحی وزعیم وپیشوای آزادگان ومبارزان تاریخ بشریت است.
امام حسین مظهر اخلاق وویژگی‌های والای انسانی است که عامل به علم خود وبدون هیچ گونه ملاحظه‌ای جان خودرا فدای حق طلبی وحق گوئی نمود ومسئولیت سنگینی را متوجه همه پیروانش نمود ومی توان گفت :تا زمانی که یزیدی در تاریخ باشد وجود حسین لازم است وباید حسین را همیشه الگوی خود قرار داد.

منابع:
۱-اللمعات ،دار سوزلر للنشر ،استانبول،چ اول ،۱۹۹۲ م
۲-المکتوبات،دار سوزلر للنشر ،استانبول،چ اول ،۱۹۹۲م
۳-صحیح البخاری،أبو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری ،دارالفکر ،چ اول،۱۹۹۱م
۴-صحیح مسلم،مسلم بن حجاج نیشابوری،دارإحیاءالتراث،
بیروت،چ دوم،۱۹۷۲م
۵-ریحانة النبی،الحسین بن علی ،د.حامد محمد الخلیفه،دار القطوف ،عمان ،چ اول
۲۰۰۸م
۶-سیمای حسنین از منظر اهل سنت ،محمد برقی ،چاپ خانه مهارت ،چ اول ،۱۳۸۱ش.
۷-شهسوار کربلا،عبدالرحمان سربازی ،انتشارات صدیقی ،۱۳۷۲ش

منبع: مجله صفیر شماره ۳۷،گزارش نامه داخلی دفتر آیة الله العظمی صانعی 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :