یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -
- 08 Dec 2019
10 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
احضار قضات متهم در پرونده کهريزک به دادسرا
جرس: يکي از قضات متهم در پرونده کهريزک گفت که شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت او و سعيد مرتضوي را با شکايت مجدد روح‌الاميني به اتهام معاونت در قتل عمدي به دادسرا احضار کرده است.
يکي از قضات متهم در پرونده کهريزک گفت که شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت او و سعيد مرتضوي را با شکايت مجدد روح‌الاميني به اتهام معاونت در قتل عمدي به دادسرا احضار کرده است.

 

علي‌اکبر حيدري‌فر در گفت‌وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت پرونده کهريزک گفت: اين پرونده پس از صدور حکم در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران و اعتراض به آن، به شعبه 9 ديوان عالي کشور ارسال شد.

 

وي افزود: پرونده در حال حاضر در شعبه 9 ديوان عالي کشور در حال بررسي است و هنوز راي صادر نکرده است، ولي فکر مي‌کنم همين روزها راي صادر کنند.

 

حيدري‌فر درباره بخش ديگر پرونده کهريزک که با شکايت مجدد روح الاميني به جريان افتاده است، گفت: در قسمتي از پرونده که در دادسرا است آقاي روح‌الاميني از من و آقاي مرتضوي به اتهام معاونت در قتل عمدي شکايت کرده است که اين اعتبار امر مختومه دارد چون يک بار هم نسبت به آمريت، هم نسبت به معاونت و هم نسبت به مباشرت در قتل رسيدگي و قرار منع تعقيب صادر شده است و اين قرار هم قطعي است؛ لذا شکايتي که مجددا مطرح شده يک شکايت واهي است ولي به هر حال به آن رسيدگي مي‌شود.

 

وي ادامه داد: اين شکايت بعد از آن که پذيرفتم من دستور اعزام متهمان به کهريزک را داده‌ام و از هيچ کس دستور نگرفته‌ام - يعني از حدود جلسه سوم يا چهارم- مطرح شد. آقاي روح الاميني براي اينکه اقدام متقابلي انجام دهد رفتند شکايت کردند منتها اين شکايت وجهه حقوقي ندارد، اما با اين وجود باز هم ما را براي تفهيم اتهام و تحقيق به دادسرا احضار کرده‌اند.

 

وي با بيان اينکه اين پرونده در شعبه 15 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت مطرح است، افزود: در اين پرونده فقط از من و آقاي مرتضوي شکايت شده است و از آقاي حداد شکايت نکرده‌اند؛ لذا همين روزها ما بايد براي بازجويي به دادسرا برويم.

 

ارسال به :