دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -
- 19 Feb 2018
03 جمادى الثانية 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
پاسخی به یک غافلگیری
کمبود معنادار زمینه های گوناگون تفریحی برای برآورده کردن نیاز مردمان یک کشوردر بزنگاه هایی، شگفتی و غافلگیری پدید می آورد بی آنکه بتواند تلنگری به کسانی که باید بزند


اگر خانواده ای پس از سالها و برای نخستین بار به سفر بروند، سفر رفتن برای آنها بیش از کجا رفتن بها دارد، اما پس از چند سفر، کجا رفتن، و با خرید خودرو، کی و کجا و چگونه رفتن پیش کشیده می شود و اگر پولش هم فراهم باشد، گزینه ها و خواسته های بیشتری به میان می آید.

شمار انگشت شماری ورزش و میدان رقابت، از دیرباز پا به زندگی آدمی گذاشته اند و آدمیان درگیر با کار و تلاش خسته کننده را در روزها و فرصت هایی به سوی خود کشیده اند تا با سرگرمی و شادمانی خستگی از تن بدر کنند و به بازیابی توانایی خویش بپردازند، یا غمگین از شکست و ناکامی، برای میدانی دیگر و رقابتی تازه تر انگیزه پیدا کنند.

هر چه زندگی شهری به امروزه نزدیکتر شده و شهرها بزرگتر شده اند و شمار بیشتری از مردم را در خود جا داده اند، و هر چه زندگی به روزتر و امروزی تر و شمار آدمیان بیشتر شده است، سرگرمی های کم شمار پیشین کمتر توانسته اند به همه نیازهای همه ی مردم پاسخ بگویند.

نیاز به میدان های نو و رقابت های متناسب با توانایی ها و داشته ها و نداشته ها و خواسته های شمار بیشتری از مردم، روز به روز بیشتر شده است و سرگرمی های تازه و سازگار با روح پیشرفت ها و شهرنشینی و ارزش های آن پدید آمده اند تا شمار بیشتری از شوق تماشا سیراب شوند و به اشتیاق شمار بیشتری از مردم برای شرکت در رقابت و مسابقه و هماوردی های قانونمدار و انسانی پاسخ داده شود.

آدمیان، از گذشته های دور به گوناگونی گرایش ها و خواسته های خویشتن و همنوعان اندیشیده اند و پی برده اند و زمینه های تازه ای برای پاسخ به این گوناگونی آفریده اند، از گوناگونی خورد و خوراک تا گوناگونی ورزش و پوشش و کار و سرگرمی.

کم کم، به ورزش ها و سرگرمی هایی چون شکار و رام کردن حیوانات و بازی با ابزارهای ساده ای چون چوب و سنگ و استخوان، بازیهایی که در آنها نخستین ابزارهای ساخته شده از آهن به کار گرفته می شدند و شنا و اسب سواری و تیراندازی و شمشیر بازی افزوده شدند تا ساعات بیشتری را پر کنند و به اشتیاق شمار بیشتری پاسخ داده شود یا شمار بیشتری را به میدان رقابت و تماشای سودمند بکشانند.

رفته رفته، بازیهایی با مهره های ساخته شده و توپ های سرهم بندی شده یا بافته و دوخته شده پا به میدان گذاشتند و از دل هر کدام از سرگرمی ها و بازیهای دیرپا یا نوپدید و تازه، بازیها و ورزش های تازه ای بیرون آمدند، روندی که اگر چه امروزه پس از روندی پر شتاب تا اندازه ای کند شده است، اما نایستاده است و همچنان در حرکت است.

امروزه، شمار کمی از ورزش ها و سرگرمی ها در یک کشور بویژه کشورهایی با بیکاران پر شمار و ساعات کوتاهِ کار و ساعات دراز بیکاری، نه گنجایش و توانایی آن را دارند که به خواسته های همه مردان و زنان آن کشور پاسخ دهند و نه می توان با شمار کمی از ورزش ها و رقابت ها و سرگرمی ها، به شور و اشتیاق همه پاسخ گفت و همه را به گذراندن مفید ساعت های بیکاری فراخواند تا از پیامدهای این ساعت ها که به سادگی آبستن پیشامدهای ناخواسته و ناشناخته می شوند، آسوده ماند و آسودگی یافت.

افزایشِ همچنانِ رشته های ورزشی و ورزشگاههای در دسترس، با این هدف که شمار بیشتری را از کنج تنهایی و خلوت و رخوت بیرون بکشد تا از دغدغه ی پر کردن ساعات بیکاری و هزینه های خانواده ها و مردم و دولت ها کم کند، راهکاری کهن است که بنیانش همچنان استوار مانده است و چرایی اش همچنان پابرجا، و البته در رقابت با تولیدات پر شمار هنری و بازی ها و بازیچه های مجازی که خود سرگرمی های به روزی هستند و می توانند ساعاتی از ساعات بیکار را پر کنند.

فراخوان یا واداشتن مردم به پذیرش و دنبال کردن دلبستگی ها و خوشایندهای انگشت شمارِ گروهی کم شمار و بستنِ راههای دیگر و کاستن از زمینه ها و میدان های رقابت و سرگرمی به جای فراهم آوردن زمین و بستر و زمینه ها و ابزارهای هر چه بیشترِ آن، شوق و اشتیاق بودن در میان گروه را به جایی و جمعی می کشاند که به جای اینکه گزینه و انتخاب باشد، از سر ناچاری و ناگزیریِ برآمده از کمبودها و کاستی های بسیار و خواسته های بی پاسخ مانده و سرکوب شده ی پر شمار است، چیزی که نه به چنان شوقی پاسخ شایسته ای می دهد و نه اشتیاقی را فرو می نشاند و نه می گذارد که مراسم و مناسبت ها و گردهمایی ها، بر مدار خود بچرخند و روال طبیعی خود را پی بگیرند و در روندی مناسب و با مردمی یکدست برگزار شوند.

با این آگاهی که ورزش با همه ی گستردگی و فراگیری، به تنهایی نمی تواند بیش از دو ساعت از ساعات بیکاری روزانه را پر کند، کمبود معنا دار زمینه های گوناگون تفریحی برای برآورده کردن نیاز مردمان یک کشور به سرگرمی و پر کردن ساعات بیکاری، به بروز و سربرآوردن فرآورده هایی می انجامد که دانه هایشان در خلوت دلها نشانده می شود و به اشک و آهِ ساعات پرشمار بیکاری و سرخوردگی پرورش می یابد و در بزنگاه هایی، شگفتی و غافلگیری پدید می آورد بی آنکه بتواند تلنگری به کسانی که باید، بزند یا کسی را به پاسخگویی نسبت به چنین کوتاهی ها و ندانم کاری هایی وادار کند، چه رسد به اینکه بتواند کسی از میان ناشایستگان را به زیر بکشد و کسی را جایگزین تا تصمیم های بهتر و اندیشمندانه و فراگیری گرفته شود.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.