پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ -
- 21 Nov 2019
23 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
اسلام سنت، اسلام بدعت
نمونه اش عزاداری ها ومجالس ترحیم است که بسیار از آداب اسلامی دور شده اند وبا دست خود مصیبت هارا مضاعف می کنند


اسلام آخرین برنامه ای است که از سوی خدای مهربان بر رحمت جهانیان فرفرستاده است تا جن وانس تا آخر زمان در صبحگاهان وشامگاهان ودر هنگام تولد ومرگ ودرزندگی وحیات در همه لحظه ها نصایح وپندهای اورا به کار گیرند وبه زندگی خود سامان دهند وهر مسلمانی که از روی آگاهی این برنامه را می پذیرد باید به همه آن متعهد باشد وگر نه نمی توان اورا مسلمان کاملی دانست ،اما متاسفانه بسیاری از مسلمان ها بر اثر نا آگاهی از آموزه های دینی وبی تفاوتی عالمان دین وتحت تاثیر محیط وعرف قرار گرفتن به بسیاری از فرموده ها وارشادات حضرت عمل نمی کنند ودچار ضرر وزیان های زیادی می شوند که نمونه اش عزاداری ها ومجالس ترحیم است که بسیار از آداب اسلامی دور شده اند وبا دست خود مصیبت هارا مضاعف می کنند.در اسلام ودر کتب فقهی آداب تدفین وتکفین ومجالس ترحیم به روشنی توضیح داده شده است ،اما در اثر بی توجهی به سنت نبوی در باره این وظیفه وسکوت عالمان دین متاسفانه مشکلات زیادی برای بازماندگان پیش می آید.

یکی از آشناهای ما به رحمت خدا رفته بود وخانواده اش می گفتند که مخارج کفن وتدفین ومجلس ترحیم 26 ملیون تومان بوده است که اینجانب با شنیدن آن باور کنید بسیار متعجب شدم ،مگر نه این است پیامبر اکیدا توصیه کرده اند که وابستگان وآشنایان وهمسایگان در این چند روز غذای اهل میت را فراهم کنند ؟ اما امروز بسیاری از خانواده ها پس از مرگ عزیزانشان مصیبتشان دو چندان می شود وحتی پس از بهوش آمدن دچار مصیبت دیگری می گردند که منجر به بیمارستان وادامه راه رفتگان می گردد. بیائیم با تبعیت از سنت ودوری از بدعت دچار اسراف وتبذیرهای ضد دینی وبی فایده در زمانی که خیلی از هموطنانمان نیازمندند نشویم.

منبع: فیس بووک نویسنده

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

ارسال به :