سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -
- 12 Nov 2019
14 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
جدال احسن


هرچند رئیس جمهور ومجموعه ی دولت افرادی هستند که در کسوت امور اجرایی به کار مشغولند ولی درجامعه ما به دلیل وجود شرایط خاص مهمترین وظیفه ی دولت می تواند جدال به احسن باشد.

دولت بدلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم با روحیات اجتماعی جامعه بیشتر اشنا است در مقابل نهادهایی وجود دارند که بدلیل عدم تماس گسترده با مردم فاقد چنین بینشی هستند. گاهی اوقات در شبکه ی اجتماعی یک هنرپیشه یک خواننده ی رانده شده از جامعه نزدیک به دومیلیون بازدید کننده وتعقیب کننده دارد این مثالی است که معیاراشنایی یا عدم اشنایی مسئولان نسبت به روحیات جامعه را بدست میدهد.وتامل برانگیز است ان گروهی که از نزدیک روحیات جامعه را لمس می کنند احق واولی به برنامه ریزی برای اجتماع هستند والبته اگر این نهاد را دولت در نظر بگیریم ان هنگام که دولت اصلاح طلب روی کار می اید وخاستگاه این اصلاح طلبی از باورهای بومی جامعه است ونه از جایگاه نامانوس اقالیم دیگر مهمترین وظیفه ی این نهاد جدال احسن برای ان گفتمانی است که اسلام را به روز عاقلانه ومدبرانه مطرح می کند

مشخصه ی بزرگ اسلام از منظر اصلاح طلبی این است که در مواجه با مشکلات بجای پاک کردن اصل مسئله به جایگزین کردن فرعی مناسب با ان اصل همت می گمارد در اینجا بهترین کاری که رئیس جمهورفعلی ومجموعه ی دولت می تواند انجام دهد استدلال بر حقانیت روش مورد نظر جامعه است فرصتی که به سختی بدست می اید وبه راحتی از دست می رود والبته این روش با موازین عقلی باید مطابق باشد.در اینجا لازم است مثالهایی که می توانند موضوع جدال احسن باشند را ذکر کنیم بعنوان مثال درمورد موسیقی مسلما درطیفی از جامعه ی ما دیدگاه حذفی با شدت در مورد ان وجود دارد واگر کسانی از مسئولین به وجود موسیقی تن در دادند نه از سر اعتقاد بلکه بواسطه ی جبر اجنماعی است وقطعا در صورت امکان ان را حذف خواهند کرد ولی موسیقی در صحنه ی جامعه امری واقعی است وچه بسا بسیاری از افراد بدون ان نمی توانند سر کنند وحتی در حمله ی نازیها به اروپا وقتی نازیهای خشن در اتریش با موسیقی مانوس می شوند به دیدن کنسرت ها می روند ونیچه را وا می دارند که بگوید موسیقی اروپا را نجات می دهد .این مفاهیم مانند موسیقی سالها در جامعه ما مطرح است اما جدال احسنی برای ان نشده است وهمچنان کشمکشها ادامه دارد –مثال دیگر شبکه های اجتماعی است که بیش از موسیقی مسئله دار است دولت برای حقانیت ان باید جدال احسن کند افرادی نا اگاه با نشان دادن ضعفهای محدود ان به مسئولین وعلمای نا اگاه ان را به عنوان امری وحشتناک جلوه می دهند در شبکه های اجتماعی از اول صبح حملات بسیاری به ایران- ایرانی- شیعه می شود وهمان فرهنگی که همه از ان بیم دارند اجازه ی تاخت وتاز یافته وبی امان ازخلا وجود ایرانیها استفاده کرده وبی امان فرهنگ خود را القاء می کنند حتی تهمتهای ناروا می زنند.

جالب اینجا است که یک عده جوان با فیلتر شکن در مقابل این هجوم قد علم کرده اند همان جوانانی که متهم به بی مبالاتی شده اند در بدترین شرایط درحال مبارزه با هجوم دیگران هستندوبطور خودجوش پاسخ می دهند دراین هنگام مسئولین ما برعکس فکر می کنند که فرهنگ انها ما را خواهد برد درحالیکه وقتی شعری از حافظ یا سعدی در فضای مجازی دست به دست می شود یا جملاتی از استاد مطهری وشریعتی وبا حدیثی از اما مان وپیامبر دیگران را دچار تعجب می کند وما دربند اینکه جوان مان مثلا محو فرهنگ بیگانه نشود اجازه ی هجوم به فرهنگ دیگران رامی دهیم این موضوعات محل جدال احسن است –از موضوعات دیگر توهین ویا حرف زدن ضد مسئولین مملکت است که موجب حساسیت است ومقامات ما خیال می کنند تا کسی علیه انها حرف زد موقعیت او به خطر می افتد جه بسا افرادی بر اثر انتقاد از مسئولین بخاطر احضار به دادگاه از یک ادم کم اهمیت به قهرمان بدل شده اند ودائره المعارف ها از زندگینامه ی انها پرشده است که اگر به این حرفها اهمیت داده نمی شد چه بسا محبوبیت ان مسئول بیشتر ونفش اجتماعیش بهتر می شد که همه نمونه های ان را می دانند. اصولا کنجکاوی خاصیت جوان است حتی درخانه جوانان بر پدر خرده می گیرند ولی پدر هرگز حس نمی کند که فرزند بد او را می خواهد ولی مسئولین ما این نیاز طبیعی را با تخلف اشتباه می گیرند وچه بسا فردی دچار سیستم قضا می شود بخاطر حرفی که زده است اینها موضوعاتی است که نیاز به جدال احسن دارد از موضوعات دیگردخالت دولتها در امور اقتصادی است که تجربه اثبات کرده است روند پیشرفت ورفاه جامعه درسیستم دولتی بسیار کند است اینکه ورز شگاهها قدیمی وکهنه اند و پیشرفت تکنولوژی ما ضعیف است صحنه ی رقابت اقتصادی خالی است وعدم رقابت پیشرفت را مضمحل می کند مثالها بسیارند ولی در اینجا نتیجه ی سخن این است که این مفاهیم در بخشی از حاکمیت قابل قبول نیست مهمترین کارکرد دولت این است که راه گو شهای بسته را بر کلام حق باز کنند. باز کردن گوشهایی که خود را به کری زده اند اولا شجاعت وثانیا جدال احسن می خواهد باید مجموعه ی دولت با رایزنیهای گسترده وتلاش استوار شرایط موجود در مثالهای بالا را القا وتفهیم کند واجازه ندهد که چهره ای نا کارامد از دین که داعیه ی نجات انسان را دارد جلوه کند. دولت برای جدال باحسن از طرفیت روحانیونی که بسیار فراوانند وبه گفتمان اصلی اسلام اگاهند باید توجه بیشتری بکند زیرا انها از همان منبع که دیگران نظرات خود را پیش می برند به محاجه می پردازند برای پی بردن به حقانیت اسلام کافی است به سرنوشت قرائتهایی که اسلام را خشن جلوه میدهند نگاه کنیم واگر واقعا تصور کنیم که انها ساخته ی دست استعمار گران هستند باید بپذیریم که استعمار گران از این نوع قرائت از اسلام راضی هستند وان را درجهت اهداف خود بکار می برند داعش –القاعده –وامثال اینها با استدلال از نوعی قرائت از اسلام سرها می برند وخونها می ریزند والبته چه استعمار گری از اسلام اینها متنفر است ؟این نوع قرائت اصولا تاکتیکی شده که برای نا کارامد جلوه دادن اسلام بکار می رود وچرا بعضی ها در داخل از شیوه هایی استفاده می کنند که همین چهره را نمایش می دهد- رئیس جمهوردر دفاع از وزیر پیشنهادی به شیوه ی مجادله باحسن آرا خود را با رقبا مقایسه کرد واین کاری بسیار پسندیده بود تا اثبات کند که گفتمان غالب در جامعه چیست. این نمونه ای از مجادله ی احسن بود ودرهمه ی عرصه ها باید ادامه یابد..به این گونه استدلالها در همه ی عرصه ها نیاز است امام خمینی نمونه ی بارز از افرادی بود که با این شیوه گفتمان خود راپیش برد او با وجود سن بسیار بالا در پاریس دائما با استدلال وبرهان –سخنرانی ومصاحبه گفتمان مد نظر خود را هدایت کرد تجربه ثابت کرده بجای جبهه گیری باید به جدال احسن پرداخت دولت –وزارتخانه های فرهنگی روحانیون اگاه با استدلال وبرهان وتکنیکهای لازم باید مفاهیم به روز شده ی اسلام را مطرح کنند وبه نظر می اید حتی اگر با دید بدبینی به این موضوع یعنی جدال احسن نگاه کنیم باز هم تاثیر این روش از همه ی روشهای دیگر بیشتر خواهد بود-در جدال احسن باید به نیازهای جامعه توجه کرد واز تخطئه ی افراد پرهیز کرد وبجای ان از مفاهیم صحبت کرد اینکه فردی دارای چه خصوصیاتی است واسلام را بد جلوه می دهد چاره ی کار امروز نیست باید از مفاهیم حرف زد از اسیبها از فرصت ها.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.