جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ -
- 06 Dec 2019
07 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
دانشجو یعنی فتنه
کودتاچیان ۶۱ سال پیش هم ، از پرسش گری دانشجو احساس «فتنه» می کردند 


من هنوز من نبودم که نام «روز دانشجو» بر دلم نشست. هنوز کودکی ۶ ، ۷ ساله بودم که در کوچه های یوسف آباد با خاله ها و دایی ها و خواهر بزرگ در تظاهرات کودکان پلاکارد دست گرفتم. هنوز دانش آموز خوارزمی و دارالفنون بودم که برای شرکت در تظاهرات ۱۶ آذر به دانشگاه می رفتم.

و وقتی خود دانشجو شدم، حتی در سخت ترین سال های اختناق، سالی نشد که دست کم دانشکده ما، دانشکده فنی دانشگاه تهران، یک پارچه تعطیل نشود.

در تمام دوران قبل از انقلاب برایم مسلم بود که نظامی-امنیتی ها یعنی عوامل «فتنه»، یعنی ناامنی، یعنی عامل سرکوب، یعنی عامل خفقان.

نام ما دانشجویان نیز بر ذهن ساواکی ها با عناوین «عوامل فتنه گر» یا «عناصر خرابکار» حک شده بود.

انقلاب که شد اولین کاری که کردیم این بود که نام خیابان ۲۱ آذر، بَرِ غربی دانشگاه، را به ۱۶ آذر تغییر دادیم. اکثریت بزرگ دانشجویان در روزهای انقلاب با سازمان دانشجویان پیشگام و هوادار فداییان بودند. چند روز بعد از انقلاب، با حمایت دانشجویان پیشگام دفتر مرکزی ساواک تهران - که همه عوامل آن گریخته بودند و کاملا خالی و رها شده بود - تسخیر و به ستاد مرکزی سازمان فدايیان خلق تبدیل شد.
ایران شادمانه پذیرفت که این روز، روز دانشجوست، دانشگاه مکانی قدسی و دانشجو نیز کبوتر حرم است.

*‌ *‌ *
۶۱ سال پیش به نام فتنه گر دانشجویان پرسشگر: قندچی، برزگ نیا و رضوی را در دانشکده فنی تهران به قتل رساندند. آنروز دانشگاه بس غریب و تنها بود. برگزاری روز دانشجو بازی با «دُم شیر» بود. در فکر ما آن شیر دندانی درنده داشت و خون می ریخت.

سال ها گذشت و دانشگاه از حصر خانگی خارج شد و دانست که آن «شیران» در واقع «شیران علم» بودند و همین که دانشجو با ملت یکی شد شتابان از کشور گریختند.

حالا ۶۱ سال از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ گذشته است. و حکایت هم چنان باقی است. گرچه جرات آن کارهای ۶۱ سال پیش را ندارند اما فکرها همان فکر هاست:

در ذهن هر دانشجو عنصر نظامی-امنیتی یعنی عامل «ضدامنیت»، یعنی عامل ارعاب، و در ذهن نظامی-امنیتی ها هم هنوز دانشجو یعنی عامل فتنه، یعنی کسانی از جنس قندچی، بزرگ نیا و رضوی.
* * *

اصلا تصادفی نیست که گزارش دیروز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در باره مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر در دانشگاه تهران با تیتر «به نام دانشجو ، به کام فتنه» منتشر می شود.

کودتاچیان ۶۱ سال پیش هم خود را صاحب مملکت و صاحب عقل و زبان ملت تصور می کردند و از پرسش گری دانشجو احساس «فتنه» می کردند. امروز هم اعقاب آنان بعد از ۶۱ سال هنوز معنای دانشجو و دانشگاه را فرا نگرفته اند.

حالا ۶۰ سال بیشتر است که قاب عکس سه دانشجوی پرسشگر: قندچی، بزرگ نیا و رضوی بر دیواره خاطره ام آویخته است.
...

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
...
برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را
تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی
...
دیروز ۱۶ آذر، روز دانشجو بود.
و در این جا گزارش فارس است نیوز با عنوان:
۸
«به نام دانشجو به کام فتنه».
۷
حتما ببینید و بخوانید.
و تولدی دیگر.
این جا باز همان دست هایی سبز می شوند و قد می کشند که قندچی بزرگ نیا و رضوی در باغچه کاشتند.
یادشان گرامی.
...
http://farsnews.com/imgrep.php?nn=13930916001510
 
منبع: فیس بووک نویسنده 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :